Home Deportatie of de kogel: oprotten zul je!

De prinses op de erwt en andere kinderen

Ik weet niet of ik het nu zielig moet vinden of niet... om zo te worden afgesloten van de werkelijkheid en in een gouden zeepbel te worden gehouden als ware je het kostbaarste bezit der natie in plaats van een kind als zovelen? Of ben je als Neederlands prinsesje op de erwt gewoon een verwend nest in een ivoren toren?

Demonstratierecht

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam staat geen demonstraties toe in het zicht van de paraderende koningsfamilie op 30 april. "Prins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben hun kinderen bij zich: drie dochtertjes, van 5, 7 en 9. Daar wil ik als burgemeester rekening mee houden." Dan bof je toch maar weer als koningskindertjes, nietwaar?

Natuurlijk mág er wel gedemonstreerd worden op 30 april, het is tenslotte Neederland Polderland, maar daarmee wordt elke demonstratie een mediageniek instrument in de handen van de overheid. Zet ze maar buiten het zicht van de Oranje rituelen met een hek omheen, maak foto's en video's van de gevaarlijke demonstranten, en gebruik het zootje ongeregeld om ons tolerant imago op te poetsen. Zo dienen zelfs de tegenstanders de promotie van de monarchie. Alle pogingen om de vrijheid van meningsuiting de das om te doen zullen worden vergeten. Demonstreren, het mag! Niet dat iemand het protest hoort temidden van zorgvuldige georkestreerde evenementen, van koningslied en koningsspelen, maar het recht heb je! Voor elk wat wils op 30 april! Brood en spelen voor het volk, zelfs voor de demonstranten!

Na de kroning? Wég met de koning!

Wie deze dag echt wat wil uitrichten kan beter buiten deze gebaande paden gaan. Ergens anders een actie uitvoeren, het protest en verzet op andere onverwachte manieren en momenten vorm geven. Dat opgedofte stelletje dat als helden wordt vereerd om hun geboorterecht, ze zijn PR voor grote bedrijven in het buitenland, het gezicht van de pracht en de praal waarachter moorddadig apartheidsbeleid schuilt, en ze worden zwaarder beveiligd dan de Neederlandse Bank. De 'Oranjes' zijn de gekroonde vertegenwoordigers van het kolonialisme anno 2013. Daarom! Directe actie, tegen de monarchie of het kapitalisme, tegen het overheidsracisme of politieterreur, en eigenlijk is dat allemaal hetzelfde. Er is élke dag aanleiding om ergens in de weg te gaan zitten, je slag te slaan. Er zijn gelegenheden genoeg om te komen tot daden van oncontroleerbaar verzet, niet mee te werken aan aangepaste en afgemeten betogingen, die enkel worden toegestaan nadat de angel er is uitgehaald. Redenen genoeg...

Deportatieverzet

Afgelopen dinsdag was een klein groepje mensen bezig op Schiphol om te proberen de deportatie van een Afghaans gezin tegen te houden. Het is mislukt. Het relaas van de 14-jarige dochter van het gezin, Bahareh, tijdens een kort telefoongesprek vanuit het voor hen levensgevaarlijke Afghanistan, zegt alles over de waarde die het leven van een kind, wier afkomst niet van koninklijke bloede is, heeft. Een kind dat NIET de bescherming van burgemeester Van Der Laan van Amsterdam geniet en ook al niet viel onder het kinderpardon dat haar behandeling moest goedmaken. De Marechaussee zei: "Werk mee. Anders gaan we jullie handen en voeten vastmaken, en plakband op jullie mond plakken". Een regelrechte bedreiging aan een gezin met drie kinderen van 14, 9 en 4 jaar oud. Dat zijn van die dingen die Amalia, de 'vermoedelijke erfgename van de troon', nooit zal hoeven horen.

Duidelijker dan in de extreem verschillende behandeling van Bahareh in vergelijking met Amalia, kan het niet worden: je afkomst bepaalt je leven en je dood. Dat hele feest op 30 april moet ons afleiden van de gedachte aan de onmacht en de wanhoop van de Baharehs, moet ons afleiden van crisis, bezuinigingen, racisme, nationalisme, uitbuiting. En als tenslotte alle oranje ballonnen verwaaid zijn, de vrijmarkten weer opgeruimd, en ook de demonstranten met een tevreden gevoel naar huis zijn gegaan, gaat daags erna alles weer zijn gewone gang. De deportatiemachine draait door, bedrijven als vliegmaatschappij KLM of bouwer BAM maken er winst mee.

Business as usual

Alles gaat weer zijn gewone gang. De afgelopen week las ik een bericht uit de koker van alleenheerser Teeven die meldde dat hij de volledige controle wil over het Centraal Oprot Orgaan Asielzoekers (COA), en dat het COA meer moest gaan samenwerken met de IND en de Dienst Terreur en Verrek (DT&V). Overbodig, want dat doen ze allang, getuige het neerschieten van een vluchteling in het AZC in Utrecht. De verantwoordelijke ambtenaren en dictatoriale democraten houden er hun eigen Junta op na. De molens draaien door, en draaien mensen de vernieling in. Alles gaat weer zijn gewone gang. Beatrix is verruild voor Willem-Alexander die business as usual de zaken overneemt. Een tourtje door het land, wat lintjes knippen en uitdelen, Neederland verkopen in de wereld als land van molens, van tulpen, en van economisch welvaren, het Neederlands bedrijfsleven in zijn kielzog.

Gaat alles écht weer zijn gewone gang? Of gaan we het hele verrotte systeem werkelijk aanvallen en het functioneren onmogelijk maken? Is er verzet ná de kroning? Of was het alleen maar even leuk om BOE te roepen op 30 april? Business as usual?! Wordt Bahareh nog gehoord? En met haar vele anderen? En wat gaan we doen om daarvoor te zorgen?

Joke Kaviaar, 13 april 2013