Home
Klassejustitie in Zaanstad: apartheid in oude wijken

Blok weg? Laat ze allemaal vertrekken!

Vandaag wordt in de tweede kamer gedebatteerd over de vraag of Stef Blok moet vertrekken. Maar waarom veroorzaken de uitspraken van Rutte over de dreigende deportatie van de kinderen Lili en Hovick eigenlijk geen ophef?

"Asiel gaat over mensen. Iedereen voelt de emotie. Maar ik moet ook constateren dat de IND goede dingen heeft gedaan. Hoe gevoelig het beleid ook is, we hebben een fair beleid. Dat vraagt ons ook dat we streng zijn. We moeten in dit land de aantallen beheersbaar houden. Mensen die niet onder de criteria vallen, kunnen hier niet blijven."

Van emotie naar criteria. Dat is Fort Europa ten voeten uit. Ja, we vinden het officieel wel erg dat mensen in de Middellandse Zee verdrinken, maar we bepalen zelf wel wie we kunnen gebruiken en wie niet dus verzuip maar of we deporteren je. Dit soort dingen wordt in alle openbaarheid gezegd en ik heb nog geen ophef gehoord. Over Blok hebben we het de hele zomer al. Terecht uiteraard, maar hij is niets anders dan de uitgelekte waarheid over de aard van de gehele van racisme en kolonialisme doordrenkte Neederlandse politiek. Dat is de enige reden waarom hij weg moet: hij heeft de hele bende verraden en ze moeten wel redelijk blijven lijken.
Blok, die zijn uitspraken meende in het geniep te kunnen zeggen en dus geen blad voor de mond nam, meende elk woord ervan. Ik las dat Hiddema hem al het lidmaatschap van Forum voor Dictatuur heeft aangeboden en daar past hij ook. Tenslotte is Baudet ook heel goed in het doen van fascistische uitspraken die hij vervolgens afzwakt om het gematigder deel van zijn aanhang ook nog bij zich te houden. Dan is fascist Wilders toch nog de eerlijkste van allemaal in al zijn hatelijkheid. Maar als je zo eerlijk bent, komt de oorlog die het Westen al jarenlang ongezien in het Midden-Oosten voert ineens heel dichtbij. Dat kan wat de rest van de Tweede Kamer betreft niet de bedoeling zijn.

Maar in de intenties maakt het al lang niet meer uit hoe partijen heten en wie waar zit. Het jasje en het dasje maken verschil, het schilletje en het sausje. Over wel of geen ophef gesproken! Als diva Lilian Marijnissen van de SP al begint te pleiten voor onderzoek naar de mogelijkheid van het terugsturen van bootvluchtelingen naar Afrika, het sluiten van deals daartoe en het oprichten van ‘opvangcentra’ (lees detentiecentra) aldaar, dan zit ze toch al behoorlijk op de schoot van Dijkhoff. Daarbij presteert ze het de beheersing van migratie een links verhaal te noemen. Nee, Lilian, dat is het verhaal van het kapitalisme. In haar eigen woorden: “Voor mensen die willen komen met een puur economisch perspectief is hier geen toekomst.” Telkens weer wordt aangevoerd dat dit alles de ‘dodentochten’ moet voorkomen. Zoals de Turkije deal, als voorzien, weer leidde tot meer doden op de Middellandse Zee zeker? Het zijn juist de grenzen, meer en meer hermetisch afgesloten door militarisering waar grof geld aan wordt verdiend, die deze dodentochten veroorzaken. Het is juist het afschaffen van die grenzen en die staten die mensen vrij heen en weer zal laten trekken, het is juist vrije migratie die de dodentochten zal doen eindigen, en daarmee het verdienmodel van zowel handelaars in wapens en grensbeveiligingsapparatuur als van mensensmokkelaars de nek zal omdraaien. Maar dat kunnen we niet hebben! Ook dat kan niet de bedoeling zijn!

Terwijl ik dit alles schrijf wordt dus over het lot van Blok besloten. Gaat Blok wel of niet weg, dat maakt niet uit. Dan zit de hele hypocriete en fascistische bende nog steeds in de Tweede Kamer de deportatie van twee kinderen goed te praten en zitten die kinderen aanstaande maandag als gepland in het vliegtuig naar Armenië. Het zijn tenslotte maar kinderen van een moeder die hier voor het ‘economisch perspectief’ naar toe kwam, om met Marijnissen te spreken. Ze vallen niet onder de criteria van Rutte en het moet wel beheersbaar blijven. Wat Blok zei over Singapore - "Extreem selectief in z'n migratie. Heel moeilijk om erin te komen. Die laten geen arme migranten toe. Ja, eventueel voor de schoonmaak." – geldt ook voor Neederland en Fort Europa. Om dat beleid te verdedigen worden kinderen als schild gebruikt. Net zoals ze als schild worden gebruikt om het racisme in stand te houden dat Zwarte Piet heet. Maar verschil moet er zijn. Dat is wel zo ‘fair’. Kinderfeestjes zijn er vooral voor witte en Westerse kinderen, en daar zit hem nu net dat verschil.

Joke Kaviaar, 5 september 2018