Home
Er ligt een VVD’er in het water, wat doe je?

De fascistische chantagepraktijken van Ankie Broekers-Knol en haar “collega’s”

Het was op 23 maart van dit jaar de Afghaanse minister van migratie zelf die Neederland vroeg om te stoppen met deportaties naar Afghanistan. Toch gaan de deportaties door en liet de kakelverse staatsterrorist van deportatiezaken Ankie Broekers-Knol vorige week opnieuw een gezin naar Afghanistan deporteren. Moet er een punt gemaakt worden?Het antwoord is: ja. Drie weken terug werd namelijk bekend dat de helft van de deportaties uit dit stuk moeras dat Neederland heet niet slaagt. Dan heeft de Dienst Terreur en Verrek vergeefs een vliegticket gekocht. Broekers-Knol wil zichzelf dus bewijzen. Haar reactie op het mislukken van die deportaties luidde: “Dat is zorgelijk.” Je moet het gore lef maar hebben om het zorgelijk te noemen dat je ‘maar’ 3.410 deportaties wel hebt kunnen laten slagen. Maar ze is niet de enige met ‘zorgen’. Zo ook Hans Faber, directeur internationale aangelegenheden van de DtenV: “Er zijn ook veel mensen die nog verdwijnen in de illegaliteit vlak voor we over gaan tot uitzetting. En dat is zorgelijk. Omdat het om mensen gaat die het land uit moeten”. De wil van de staat is wet, nietwaar? Of de wet is wil. In elk geval is de wet crimineel. Iedere fascist die iets wet maakt, krijgt het legale gelijk aan zijn kant. En ja, dan is het heel ‘zorgelijk’ dat mensen zich die wet niet laten voorschrijven, zoals Lily en Howick deden.
Broekers-Knol reageerde ook al zo lekker op de arrestatie van Sea Watch 3 kapitein Carola Rackete door te zeggen dat ze het “heel vervelend” vond voor haar “Italiaanse collega’s” (die fascisten onder leiding van Salvini dus) dat ze “het moesten oplossen”. Neederland “trekt zijn handen af van Sea Watch”, zo oreerde ze en: “Ze hadden verschillende mogelijkheden om niet naar Lampedusa te gaan. Ze konden terug naar Libië of naar Tunesië. Ze zijn bewust naar Lampedusa gegaan, terwijl ze wisten dat daar een probleem zou zijn."
Ok... dus als ik het goed begrijp: de problemen waarmee vluchtelingen in Libië worden geconfronteerd, ofwel hun doodsangsten, zijn niet van belang. Ga maar lekker terug naar concentratiekampen met martelingen, slavernij en verkrachting. Nee, het probleem dat de fascistische politiek van Salvini met de Sea Watch heeft is van veel groter zorg voor Neederland. Net als deportaties die niet doorgaan.

“De pogingen om ongewenste vreemdelingen uit te zetten mislukken te vaak,” zegt Broekers-Knol. Ze suggereert gelijk maar even dat afgewezen vluchtelingen ‘ongewenste vreemdelingen’ zijn. Je reinste criminalisering. Ze wil “zo nodig harde maatregelen nemen om landen te dwingen uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen” en zegt na de zomer met voorstellen te komen. Het is al bekend dat de reeds ingeslagen weg van het sluiten van dealtjes met dictaturen verder gevolgd gaat worden. Daar komt nu het idee bij om een voorbeeld te nemen aan Noorwegen, dat ambtenaren in ‘herkomstlanden’ heeft werken om deportaties te bevorderen. Afghanistan, dat nu dus zelf wil dat Neederland de deportaties staakt, heeft ook zo’n deal met de EU gesloten, in oktober 2016, onder de veelzeggende naam ‘Joint Way Forward’. Toch vindt Afghanistan nu dat het op moet houden. Veelzeggend. Maar daar zal hier in dit polderland niemand zich wat van aantrekken. Sterker nog, in het debat in de Tweede Kamer over de mislukte deportaties hebben veel partijen - het zou zelfs net als bij het VVD-plan om het redden van vluchtelingen strafbaar te stellen een meerderheid zijn – erop aangedrongen om “ontwikkelingsgeld in te houden of landingsrechten in te perken als landen niet willen meewerken”, hetgeen beaamd werd door Broekers-Knol: "Het kan niet zo zijn dat een land geld krijgt en weigert mensen terug te nemen." Chantage dus: als jullie die afgewezen vluchtelingen niet terugnemen, dan geen ontwikkelingsgeld meer. Authentieke Neederlandse handelsgeest dus, kolonialisme ten top, met mensen als (om)koopwaar. Zo zie je dat ontwikkelingsgeld een aalmoes is, een gunst, terwijl het feitelijk nog maar de eerste herstelbetalingen zouden moeten zijn voor jaren van leegroof en uitbuiting die nog niet eens ten einde zijn. Het lijkt de mafia wel. ‘We’ll make you an offer you can’t refuse.’

In de extreem rechtse pulpmedia (nee, geen link voor die lui) wordt nu een motie van Baudet van stal gehaald van 11 mei 2017 “om, op de kortst mogelijke termijn alles binnen haar mogelijkheden te doen – inclusief het instellen van financiële en diplomatieke sancties, het stoppen van ontwikkelingshulp, het niet langer doorbetalen van kinderbijslag en het intrekken van landingsrechten – om deze landen tot opname te dwingen.”
Ankie Broekers-Knol steelt dus een belegen plannetje van Baudet en hij krijgt de credits niet eens, zo luidt het verontwaardigd (‘want zij zijn groot en ik is klein’, riep Calimero). Toen Baudet zijn motie indiende, stemden alleen PVV, FvD en SGP voor. Onder de tegenstemmers waren toen onder andere Harbers, de voorganger van Ankie Broekers-Knol. Een van de nu fervente voorstanders van dit idee stemde destijds ook tegen, namelijk VVD kamerlid Becker, die nu zegt: “Een land als Ivoorkust krijgt 208 miljoen euro aan Europees ontwikkelingsgeld. Daar moeten we voorwaarden aan stellen." Ziehier de jarenlange invloed van extreem rechts dat steeds meer voet aan de grond krijgt in het parlement en niet te vergeten: met steun van de sensatiebeluste media die elke scheet die dat tuig laat van alle aandacht voorziet. Niet alleen veroveren de borealen van dit land dankzij die trouwe lipservice zelf steeds meer zetels, ook hebben ze invloed op gevestigde partijen zoals de VVD die hun ideeën keihard overnemen, zij het met wat vertraging zodat ze als eigen plan geclaimd kunnen worden en de associatie met extreem rechts eraf is. Gevolg: de plannen worden klakkeloos geaccepteerd.

Met grote regelmaat vinden er al jaren razzia’s plaats in de gezinslocaties waar kinderen en hun families die niet onder het kinderpardon vallen in grote angst leven. Ze worden naar de gezinsgevangenis op Kamp Zeist gebracht en van daaruit gedeporteerd. Vaders, moeders en kinderen slapen met hun kleren aan. Het kan elke dag gebeuren. En nog is het niet genoeg. Ankie Broekers-Knol wil “het aantal mislukte uitzettingen zo gauw mogelijk naar beneden brengen.” Het resultaat is al zichtbaar in terreur uitgeoefend op gezinnen met kinderen. Maar Broekers-Knol ziet in Salvini een collega en samen zijn ze bezorgd dat onze boreale wereld niet wit blijft, alleen zeggen zij het niet zo en Wilders en Baudet wel.
De bewakers van Fort Europa schoppen vluchtelingen rond over het Europees continent, de Middellandse Zee in en tenslotte terug in de kampen van Libië. Maar liever zien ze hen nog onzichtbaar creperen in de Sahara, zoals Trump dat ook doet in de woestijn waar hij grenswachters neergezette waterflessen laat leeggooien. Dan heb je geen deportaties meer nodig. Dan heb je geen last meer van Sea Watch en andere schepen die vluchtelingen redden. Niemand die nog zeurt over non-refoulement. Probleem opgelost. Behalve voor de vluchtelingen dan.

Joke Kaviaar, 12 juli 2019