Home
De jacht is geopend. Wat nu?

IND schrijftafelmoordenaars bespelen mediaWat hebben ze bij de IND toch een moeite met rechtsongelijkheid. Je kunt toch niet besluiten om twee kinderen niet te deporteren als je anderen wel deporteert? Dat is niet eerlijk! Willekeur! Ongeloofwaardig! Allemaal deporteren dus. Met droge ogen.

Nee, het is niet eerlijk dat een paar kinderen “de media bespelen” en dat het anderen niet lukt. Ik zal ze eens wat zeggen: wat niet eerlijk is, is dat de media de hele tijd hun bek houden in het licht van de misdaden van iets dat ‘asiel’beleid heet, maar in feite ‘afwijs’beleid is. Deze ophef zou er elke dag moeten zijn, om het beleid zelf, om de misdaden van de grenzen. Maar de media willen geen systeemkritiek leveren. Ze volgen de waan van de dag. En als de volgende deportatie op Prinsjesdag is, dan is het hoedje van Maxima die dag veel belangrijker, om maar een dwarsstraat te noemen. Dus het is precies andersom. En maar anoniem zitten grienen die IND ambtenaren. Mag ik even namen en rugnummers van die lafbekken?
Maar liefst twintig ambtenaren verdienden hun boterham met de beslissing om Lili en Howick te deporteren, zo blijkt uit een artikel in de Volkskrant waarin zij zelf de media bespelen. En ze geven grif toe: “Wij moeten straks weer de rechtszaal in om hier gewortelde gezinnen uit te zetten naar landen waar het leven nog veel minder prettig is dan in Armenië”. Ze weten dus naar wat voor ellende ze mensen terugsturen. En let even op het woord ‘moeten’. Ze ‘moeten’ dat, die arme ambtenaren die beleid ‘moeten’ uitvoeren waar ze zelf ook wel eens ‘gewetensbezwaren’ bij zeggen te hebben. Aggut. Heb medelijden met de radertjes van de deportatiemachine! De enige reden dat deportaties kunnen plaatsvinden, is dat er mensen bestaan die bereid zijn het te regelen en te doen!

Het is om te janken. Niet het deporteren van mensen, maar het te moeten uitleggen, aldus de IND ambtenaren zonder gezicht. Kijk maar: ‘‘Dan moeten wij uitleggen dat die situatie veel minder schrijnend is dan die van Howick en Lili, maar dat is in veel gevallen eigenlijk niet met droge ogen vol te houden.” Ze voelen zich in hun hemd gezet, zeggen ze. Nou, ik kom met alle soorten van genoegen dat hemd ook nog even van hun lijf rukken, stelletje klagende huichelaars dat het zijn. Dan komt de naakte waarheid pas echt goed aan het licht. Ze zijn bang dat ze hun beslissingen niet meer kunnen verkopen, en terecht. Het is ook niet te verkopen. En als iets verkocht moet worden, dan weet je om te beginnen al dat er iets niet in de haak is. Bang zijn ze, dat andere kinderen moed putten uit het blijven van de twee Armeense kinderen. Weet je wie er echt bang zijn? Die kinderen!

“Er is ongerustheid over het feit dat het liegen, onderduiken en weglopen feitelijk is beloond.” zeggen ze dan, de mensen die repressie organiseren, levens vernietigen en de feiten verdraaien en mensen niet geloven omdat hun verhaal in witte westerse ogen zo onbegrijpelijk zou zijn. Empathie nul komma nul. Tenslotte is onze samenleving, ‘ons’ land, en ons wereldbeeld de norm. Hun collega’s van de DT&V maken daarna het werk af. Ze bereiden de deportaties voor waarheen ze het maar kunnen regelen, of het nu wel of niet naar het land is waar mensen vandaan zijn gekomen. Liegen en corruptie door ambtenaren wordt altijd beloond. Alles ten bate van het einddoel: zo min mogelijk vluchtelingen toelaten. En wat roepen zij? ‘Wat een schande dat verzet hiertegen wordt beloond!’

De IND ambtenaren en hun DT&V medeplichtigen moeten zich kapot schamen. Ze blijven dan ook niet voor niets anoniem. Bang om aangesproken te worden op hun vuile handen. Heeft Harbers hen gerust gesteld dat hij nooit meer zijn discretionaire bevoegdheid zal gebruiken? Dat hij ‘zijn’ ambtenaren nooit meer in de steek zal laten en nog liever mensen de dood injaagt? Dat hij desnoods heldhaftig met zijn vriend gaat onderduiken om vervolgens zich in de media als de zieligste man van Neederland te presenteren, nog zieliger dan angstig ondergedoken kinderen en nog zieliger dan zijn IND ambtenaren?

Laat vluchtelingen en hun kinderen vooral wel uit dit alles moed putten en laten we hen helpen bij dat weglopen en dat onderduiken. Want het is inderdaad niet eerlijk dat er zoveel wel worden gedeporteerd. De deportaties moeten stoppen, de grensgevangenissen dicht en de grenzen afgeschaft. Diensten als IND en DT&V per direct opheffen en de medewerkers iets fatsoenlijks laten doen met hun leven. Dat liegen, feiten verdraaien en geld verdienen aan vluchtelingenellende moet maar eens afgelopen zijn. Weg met die schrijftafelmoordenaars!

Joke Kaviaar, 16 september 2018