Home
Anarchist in de bajes

Varkens slachtoffer van vleesterrorisme

Wat een ophef over de bezetting van een stal in Boxtel gisteren. Zojuist het vragenuurtje van de Tweede Kamer gezien, waar vertegenwoordiger van fascistenpartij PVV Markuszower het presteerde om een vergelijking te trekken met de blokkeerfriezen die volgens hem een lintje verdienen. De bezetters van gisteren zijn daarentegen ‘terroristen’.Heb je ze ook gezien op beelden van die actie, die terroristen, terwijl ze met hun handen hartjes vormen en rustig op de grond tussen de varkens zitten? De echte terroristen in dit verband, de vleesterroristen, zijn de boeren en hun bedrijfsorganisaties en belangenbehartigers die moord en brand schreeuwen en zo van ‘hun’ dieren zeggen te houden. Ze bedoelen: hun inkomen.
Die dieren zijn geen bezit! De mishandelaars en moordenaars van niet alleen varkens, maar ook konijnen, kippen, koeien en nog veel meer dieren die zij als hun eigendom beschouwen schreeuwen om het hardst dat zij slachtoffer zijn. Zij, de aanstichters van zoveel dierenleed. Oh, boehoe! Geen woord over al deze dieren die aan hen zijn overgeleverd tijdens het kamerdebat waarin Markuszower alleen maar de meest weerzinwekkende spreker was. De rest van de kamerleden die aan het woord kwamen pleitten allemaal zonder uitzondering voor het stevig afstraffen van de Meat the Victims activisten. Straks in de pauze een broodje ham? Ik heb het woord ‘varken’ niet een keer gehoord tijdens dat debat. Of ‘dier’. Wat een stemmingmakerij. Niets over de ware slachtoffers. En als we lintjes gaan uitdelen, dan toch aan de bezetters van de stal. Maar daar is het hen niet om te doen, vermoed ik zo. En eerst maar eens die cel uit waar ze in gestopt zijn.

Politieke terreur ten voeten uit is al die ophef over de actie van gisteren. De hetze neemt met het uur groteskere vormen aan, dus tegenwind is meer dan nodig. Daar gaan we dan! Terecht kondigt Meat the Victims meer acties aan. Ja! Meer van dit soort acties is broodnodig. Het moet gezegd worden. Dierenbeulen krijgen vergunning na vergunning voor megastallen. Ik noem Knorhof bijvoorbeeld. Nu staat Meat the Victims in het spotlicht, dat kan de volgende keer een andere groep of individu zijn. Wat ik allemaal gehoord en gelezen heb aan uitlatingen om deze actie in een kwaad daglicht te stellen, is huiveringwekkend en regelrechte leugen. De varkens zouden geruimd moeten worden, want wat voor ziekten zouden die activisten meegenomen kunnen hebben!? Verzin er maar op los.
Ruimen... dat is een ander woord voor massamoord. Nu gebeurt dat op termijn sowieso met die varkens, daarom wordt het ook geen moord genoemd, maar: ruimen. Ruimen betekent namelijk opruimen, een financiële strop voor de boeren, niet meer geschikt voor de slacht en de consumptie. Het betekent voor de varkens: eerder dood, minder lang lijden. Ik ben er niet voor, maar ik ben er net zo min voor ze in ellendige omstandigheden in leven te houden tot ze dik en vet genoeg zijn voor de speklapjes die de boeren tijdens de actie op de barbecue gooiden. Ruimen is dus: geen speklapje, maar verspilling. En daarom heet het niet: moord. Net zo min als slacht moord betekent. Slacht betekent, ik citeer: “zorgen voor gezonde voeding”. Wie ik het heb horen zeggen, weet ik zo gauw niet meer. Ik moet dan zowel schamper lachen als woest grommen want gezond is het al net zo min voor degenen die de varkenslijken eten, als voor de varkens zelf. Er is niks gezonds aan. Geen medelijden met deze carnivoren die denken dat ze niet zonder kunnen. Echte mannen macho volk mag wat mij betreft vroegtijdig overlijden ten gevolge van hun consumptiepatroon. Eigen schuld. Medelijden? Wel met de varkens die worden gezien als voedsel(verspilling). Ik zie beelden van varkensmoeders geklemd in stalen stangen. Niet voor de eerste keer. De vuile praktijken worden al jarenlang getoond, zonder dat er iets verandert. Actie is dus geboden. In elk geval is het nu onder de aandacht.
Volgens een reagerende boer ergens op facebook is dat inklemmen van de moedervarkens nodig omdat de moeders anders hun kinderen pletten... ‘tuurlijk. Dat is wat varkens doen met hun biggen. Van nature. Nou, volgens mij niet. De natuur heeft geen mensen nodig om biggen van de verstikkingsdood door hun moeders te redden want een vrij varken plet haar biggen niet, integendeel. Als er al varkens stikken dan is het in de talloze stalbranden. Als er al jonge biggen doodgaan dan is het door de slechte omstandigheden in de stallen.

Aan alle stemmingmakerij te oordelen gaan we weer naar een nieuwe situatie toe waarin politiek, media, en het repressieapparaat van politie, justitie, AIVD en ‘terrorismebestrijding’ de pijlen weer gaan richten op dierenrechtenactivisten. Daar waar activisten successen boeken is dat altijd schering en inslag. Denk aan de SHAC campagne die bij herhaling dierproevenlaboratorium Huntington aan de afgrond bracht om vervolgens door de Britse staat steeds ternauwernood gered te worden. Voor die campagne zitten nog altijd mensen in Britse gevangenissen.
Het gaat over een bezetting. Maar er wordt gesproken over intimidatie en bedreiging. Over extremisme en terrorisme. Another Green Scare. Laat me niet lachen, kijk nog eens naar die foto van op de grond zittende activisten. Bedreiging? Intussen gooien boeren de auto’s waarmee de activisten blijkbaar gekomen zijn in de greppel en daar kraait geen haan naar. Volgens mij heet dat openlijke geweldpleging als activisten dat doen. Ook geen woord over gehoord in dat Tweede Kamerdebat. Wel over ‘eigenrichting’ als het over de bezetters gaat. Nee, die boeren met hun losse handjes zijn zeker ook helden die lintjes verdienen, net als de racistische blokkeerfriezen. Het is allemaal van hetzelfde laken een pak soort tuig voor wie zowel Zwarte Piet als dode dieren roosteren en opvreten tradities zijn waar we vanaf moeten blijven. Kratje bier en een pot haat erbij. Lekker. Maar laten we vooral trots zijn op dit land, waar demonstraties alleen mogen plaatsvinden tussen hekken en ME linies en op afgelegen plaatsen waar niemand het ziet, waar daadwerkelijk verzet steevast voor kortere of langere tijd in de cel moet verdwijnen. Maar zolang er varkens en andere niet-menselijke dieren in de crepeerstallen van de boeren hun korte leven moeten slijten, gaat dit niet afgelopen zijn. Daar veranderen sloten en bewaking, lobby en politiek, repressie en bedrog, geen ene drol aan.

Joke Kaviaar, 14 mei 2019