Home Stop Deportaties
Aanklacht van Verdonk?
Tijd Om De Tong Te Slijpen, over apologie en wat er nu wel of niet mag
Politiestaat, over verboden bijeenkomsten en een mislukte arrestatiepoging.
Exceptio Artis, over de veroordeling van een rapgroep

Terug Naar Het Taartentijdperk!


Download: 'Hup Rita Hup'

Download 'Diss Op Het Nietszeggend Ik'

Tijd Om De Tong Te Slijpen

Oftewel Exceptio Artis, vervolg deel 1:
Donner wil nog meer restricties op vrijheid van meningsuiting met nieuwe wet


Al geruime tijd zie ik het aankomen. We hebben de rappers van DHC gehad. Die zijn veroordeeld. Toen kwam er die kunstenaar, Jonas Staal. Hij hing foto's van Wilders aan lantaarnpalen, legde er bloemen en zette er kaarsjes onder, en hopla, Wilders diende een aanklacht in wegens bedreiging. Dat vervolgens bleek dat het hier om een hooguit wat bizarre vorm van kunst ging, deed er niet toe; De kunstenaar werd opgepakt en twee dagen verhoord, zijn huis doorzocht, en hij werd voorgeleid voor de Rechter Commissaris om zijn voorarrest te verlengen met tien dagen. Of hij de uitleg en foto's van de 'Geert Wilders Werken' van zijn website wilde halen, vroeg de RC hem. De kunstenaar weigerde, maar werd toch vrijgelaten met de garantie dat hem nog een dagvaarding wachtte wegens het bedreigen van een lid van de Staten Generaal. Daar staat een maximumstraf van 20 jaar op. Oeps.

Volgt nu het wetsvoorstel van Donner dat al sinds november 2004 in de pen zit. Het verbod op apologie. Maar wacht even. Daarvoor nog! Ja. Wilders deed nog eens aangifte; ditmaal tegen een rapgroep bestaande uit twee ondeugende jongens met een wel erg nare fantasie in de rap “De Kelder”. Het ding even gedownload en ach, arme Wilders, hij moet het zeer ontgelden. Ze zullen hem “vastbinden met prikkeldraad” en zijn "tepels afsnijden” en hij “zou wensen dat hij nooit geboren was”. Foei.
Maar ach beste mensen, ze hebben inmiddels een excuusrap gemaakt en kom op, Wilders, een beetje olifantshuid kan geen kwaad. Maar nee, de aangifte blijft staan en Verdonk deed in het programma NOVA, de avond nadat ze er bij de Slavernijherdenking was uitgegooid, ook nog even een duit in het zakje. Wat ze ervan vond dat Wilders aangifte had gedaan, werd haar gevraagd. 'Groot gelijk heeft hij,' zei ze, en kondigde aan dit zelf ook te zullen doen. Of die rappers nu al opgepakt zijn? Geen idee. Niets meer van gehoord, zo gevaarlijk zijn ze. Net als ik.

Dan werd tussendoor ondergetekende nog even de mond gesnoerd door wat al te enthousiaste Zaanse politie agenten. De eerste twee regels van het gedicht Cohens Politiestaat bevielen hen kennelijk niet en zij trachtten mij daarvoor in te rekenen. Ondergetekende verzette zich hevig en alleen al daarom hadden ze natuurlijk nog even door moeten zetten, want verzet tegen aanhouding, dat is strafbaar. Zonde achteraf want nu mis ik dat geruchtmakende proces dat ik had kunnen voeren. Maar ja, reflex hè? Ik werd dus toch maar niet meegesleept het bureau aan de overkant in. Omstanders bemoeiden zich ermee en die waren makkelijker te pakken. Laf hoor. Maar intussen… Hoeveel gekker gaat dit nog worden?

Terug naar het wetsvoorstel van Donner dat apologie verbiedt. Apologie? Is dat de leer der apen? Nee. Hoewel, bedacht door apen misschien, dit wetsvoorstel. Hoe was dat ook alweer begonnen? Oh ja! Er was eens een Nederlandse imam die op de verhoorstoel zat bij rondom Tien, zo'n christelijk programma. De interviewer, Andries Knevel, moest het werkelijk uit hem trekken, maar “Ja,” hij zou het “niet erg vinden” als Wilders (daar heb je hem weer) binnen twee jaar ergens aan zou doodgaan. Kanker bijvoorbeeld. Het hoefde geen moord te zijn.
Dat was de druppel! Dat mocht je niet kunnen zeggen! Dus werd inderhaast door het openbaar ministerie in opdracht van Donner bekeken of de man vervolgd kon worden voor die uitspraak. Of beter gezegd, Donner liet zich opfokken door de media die er schande van spraken en het volk weer eens angst wisten aan te jagen.

Kortom. Het wetsontwerp ligt er nu. Het verbiedt vergoelijking, verheerlijking, goedpraten of ontkennen van terreurdaden. Terreurdaden, daden waar een maximum straf van levenslang op staat.
Op de website van Indymedia vroeg ik mij in een draad over dit onderwerp als volgt af wat nu eigenlijk die vergoelijking was:

“Wat is vergoelijking? Goedpraten?

Als een wanhopig getraumatiseerd persoon Verdonk door d'r kop zou schieten en ik zou in reactie zeggen: "Daar heb ik begrip voor. Verdonk maakte letterlijk mensenlevens kapot," - is dat dan vergoelijking, wanneer ik begrip toon voor de motieven van de dader? Het gaat erg ver om op zo'n opmerking straf te zetten. Het is vrijheid van meningsuiting en ik vind dat ik dat zou moeten kunnen zeggen. Ook wanneer ik moslima was.”


Alweer oeps. Want dit is toch apologie? Het is alleen nog niet strafbaar gesteld. Of is het bedreiging? Of uitlokking? Of is het aanzetten tot moord? O jeetje. Dat is nú al strafbaar. Daarom herhaal ik het hier nog even, onder het motto “Kom maar op. Ik laat mij niet tot zwijgen verplichten”. Het is apekool namelijk.
Hoe het ook zij, Indymedia verwijderde de aanvulling ijlings, hetgeen mij verbaasde maar ook niet. Indymedia is al eens eerder gesommeerd een posting te verwijderen. Het ging toen om… Wilders! Ja, alweer. Die man lijkt een magneet te zijn voor dit soort dingen. Hij snapt het namelijk niet. Hoe harder je roept dat je zo vaak wordt bedreigd, hoe vaker het gebeurt. Het is namelijk 'vet cool' als een door jouw geuite bedreiging (?) in de pers komt en bedreigen, of doen alsof, daar is geen kunst aan. Iedereen kan het.

Maar goed, wat was er gebeurd? Een afbeelding was geplaatst, duidelijk door rechtse provocateurs overigens want hij was ondertekend met zoiets als 'internationale stalinisten'. Ha! Alsof iemand anders dan een rechtse gek daar op zou komen. Hoe dan ook, 'zes kogels maakt hem dood' werd als bedreiging gezien al betrof het strikt juridisch gesproken een constatering.
Servers van andere Indymedia websites zijn al in beslag genomen om minder, dus, weet Indymedia Nederland, als zij zich nog eens aan iets schuldig maakt waar de staat bezwaar tegen kan hebben, zijn ook zij aan de beurt. Nu is het niet de bedoeling van de dingen die ik schrijf dat andere mensen er problemen mee krijgen, dus tja. Tegelijk kan ik niet anders dan constateren dat hier sprake is van het zoveelste op voorhand door de staat opgelegde publicatieverbod. En daarvoor hoeft de staat niets meer te doen. Zij speelt het spel der bedreiging namelijk beter dan wie dan ook.

Maar hoe zit dat dan met de persvrijheid? Maakte Andries Knevel zich dan ook niet ergens aan schuldig waarvoor de zender van de EO in beslag kan worden genomen? Hij ontlokte namelijk de gewraakte uitspraak. Of wat te denken van RTV Noord-Holland die de 'bedreiger' van Verdonk even terugbelde, nadat hij de ketchupactie had opgeëist, om wat boute uitspraken on the air af te dwingen. Lekkere primeur. Een feit waarvoor de beller uiteindelijk een jaar heeft vastgezeten, want dát was bedreiging van de ministerraad! Ja! Daar staat een maximum van levenslang op. Mag ik begrip voor hem opbrengen volgens de nieuwe wet?

Maar wacht eens. Daar moet ik denken aan radio ZRA! Ongeveer een maand geleden werd hen verordonneerd onmiddellijk de film over de ontruiming van pakhuis Afrika van de website te verwijderen, want anders… Je raadt het al: wordt de server in beslag genomen. De film was een doorn in het oog van enige politie agenten in burger die er herkenbaar op stonden. Ja sukkels, doe dan een bivakmuts op, net als sommige actievoerders, want wil je nu infiltreren of niet? Radio ZRA gaf direct toe, net als Indymedia. Tragisch maar begrijpelijk. Gelukkig was al snel een oplossing voorhanden: De film (plus audiomateriaal van ondergetende) is inmiddels als torrent via bovenstaande link en een link vanaf de website van radio ZRA verkrijgbaar.

Waar gaat dit alles nu naar toe? De staat controleert met de dag meer wat er wordt geschreven, gepubliceerd en gezegd. En zoals valt te verwachten gebeurt dit zeer selectief. Indymedia moet het ontgelden. Radio ZRA moet het ontgelden. Beide zijn onafhankelijke media. Maar Knevel niet en RTV Noord-Holland ook niet. Rappers worden vervolgd (die 'kut-Marokkanen' ook!). Een bekende Nederlander (Theo 'dit is een doodsbedreiging' Maassen) niet.

“Maak je niet druk. Het gaat alleen over moslims,” merkte iemand op Indymedia sarcastisch op. Misschien heeft hij gelijk. Misschien ook niet. Een uitspraak van een moslim was wel de aanleiding. En ook dat is tekenend want uitspraken van Theo van Gogh waren nooit aanleiding tot vervolging of nieuwe wetten. Hij kon ongestraft zeggen: “Je moet het kunnen zeggen als je vindt dat Wilders de kogel verdient.”
Om kort te gaan: Het is maar wie het schrijft, publiceert of zegt en ik herhaal maar weer eens: Niet alle meningen zijn vrij, en over niet meer dan een half jaar is die wet er, in het najaar of met ingang van 2006.
Ik voorspel dat het wetsartikel te pas en te onpas zal worden uitgeprobeerd. Eerst op de meningen van moslims, dan op andere de staat niet welgevallige meningen. De gevestigde pers zal wel meewerken om ervoor te zorgen dat er onrust in de samenleving ontstaat, ook nodig voor een veroordeling. Ik voorzie dat er haast niemand zal protesteren.

Welnu, vadertje Staat. Het zal me een biet wezen als niemand behalve ikzelf het zou wagen om zoiets als dit te publiceren. Het moet mij nu eenmaal van het hart, dus 't is weer tijd om de tong te slijpen. Om mij de mond effectief te snoeren, zult u in elk geval uw sterke arm de opdracht moeten geven de volgende keer wèl door te zetten. Is het dan nog niet gedaan met die lastpak van een Kaviaar, dan is er nog de Mohammed B. aanpak. En met een beetje geluk, vadertje Staat, kunt u mij beschuldigen van iets waar levenslang op staat. Een ieder die dan roept dat ik gelijk heb, en dat ik mij terecht beroep op het recht op vrijheid van meningsuiting, maakt zich vervolgens schuldig aan apologie, en zo kunnen we nog even doorgaan, want “In de politiestaat zijn onze woorden al als wapens!”

5-8-'05 Joke Kaviaar

Overigens staat er een maximumstraf van één jaar op apologie, in sommige gevallen twee. Ai! Daar schrik ik pas écht van!


Download Diss Op Het Nietszeggend Ik
Lees Diss Op Het Nietszeggend Ik


back to begin
Home

interview in Ravage (zomer 2004):
over arrestatie rappers en reactie van justitie op de ketchup actie


EXCEPTIO ARTIS

Download 'Diss Op Het Nietszeggend Ik'


POLITIERECHTER VEROORDEELT RAPPERS – 27 JANUARI 2005


Deze uitspraak zou een ieder die schrijft, moeten alarmeren. Daarvoor hoef je jezelf niet te vergelijken of op één lijn te stellen met de Haagse rappers die nu veroordeeld zijn. De gevolgen van deze uitspraak strekken namelijk verder.

Uit de uitspraak van 27 januari 2005:

3.1. Voorts heeft de raadsvrouw bepleit dat verdachte dient te worden vrijgesproken aangezien er sprake is van de exceptio artis. Kort gezegd komt het standpunt van de verdediging erop neer dat er in casu sprake is van artistieke expressie die valt onder de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd door artikel 10 lid 1 EVRM.

3.2. De politierechter kan bij de verwerping van dit verweer kort zijn. Nog afgezien van het feit dat verdachten het rapnummer zelf kennelijk niet zozeer als kunstuiting, immers als "bagger" beschouwen, bestaat het nummer louter uit ernstige bedreigingen en ernstig grievende beledigingen. Voorzover desalniettemin gesproken zou kunnen worden van "artistieke expressie" is de rechtens ter bescherming van derden, in casu aangeefster, geldende grens van het recht van vrijheid van zodanige expressie, naar het oordeel van de politierechter ver overschreden.


Met andere woorden; indien iemand zegt zich bedreigd te voelen, kan de vrijheid van meningsuiting aan de kant worden geschoven. Ideaal voor kamerleden en ministers, zo'n regeling. Opent het niet de deur voor misbruik? Als ik 'pang' schrijf, zit Verdonk al haast in haar schuilkelder! Dat is eerder een politiek mediaspel, dan angst te noemen. En wanneer voelt iemand zich eigenlijk terecht bedreigd? Is dit gevoel niet op zijn minst subjectief te noemen?
Allicht, de tekst van de rappers is grof. Maar had Hirsi Ali er één nachtje over geslapen, dan had ze zich kunnen realiseren dat ze zich door een stelletje schoffies met een diss niet bedreigd hoefde te voelen omdat hier sprake is van artistieke expressie, zoals dat zo mooi heet.

Deze uitspraak schept een precedent. Toen de rappers in de zomer van 2004 werden opgepakt, was er veel ophef over. Theo Maassen maakte zijn doodsbedreiging rap, en dichter Harry Zevenbergen mocht de vrijheid van meningsuiting verdedigen bij NOVA, dat de hele zaak uit sensatiezucht had aangezwengeld.
Nu, een half jaar later, met de moord op Theo van Gogh nog vers in het geheugen, lijkt er geen mens meer te zijn die het nog waagt te protesteren tegen het vervolgen van de rappers. Justitie intussen, onder invloed van het huidige politieke klimaat, is het menens. Daar wordt immers om gevraagd. De teneur is de vrijheid van meningsuiting te beperken. Er worden nieuwe wetten aangekondigd, de bevoegdheden van de politie worden verruimd, ga zo maar door. Er is dus niet alleen sprake van een precedent, maar ook van acceptatie van de zoveelste inperking van de vrijheid van meningsuiting, nu door middel van een rechterlijke uitspraak. Hierdoor is het pad voor het OM geëffend voor een volgende testcase.

Daarom eis ik mijn 'artistieke expressie' op, maar dat deed ik altijd al, ik wist alleen niet dat het schrijven van hekeldichten, protesten, statements, satires en aanklachten zo heette in rechtsdienaarstaal.
Ik zeg het nog maar eens, om tegengas te geven. Niet omdat ik de diss van die rappers zo waardeer, maar omdat justitie hier een grens heeft weten te verleggen. En voor je het weet, beste lezer, ligt die grens bij jouw, bij mij, of bij je buurman op de stoep:

Rappers, schrijvers, dichters: Nu is de tijd om je bek open te (blijven) trekken, want wetten en grenzen zijn er om doorbroken te worden!


Joke Kaviaar 27-1-'05

Download Diss Op Het Nietszeggend Ik
Lees Diss Op Het Nietszeggend Ik


back to begin
Home