Home Kom in opstand! Tegen de wet van grens en land!

Kinderpardon en strafbare 'illegalen': mensenhandel in de polder!

Hoe gaan we dit uitleggen aan de kinderen? Illegaal verblijf, zo wil de ministerraad, wordt strafbaar. Tegelijk: er komt een marginaal kinderpardon voor een select groepje dat aan de criteria voldoet.Voor de zoveelste keer worden mensen gebruikt als politieke ruilhandel en dat is mensenhandel als ieder ander. Het ene kind ziet de ouders de gevangenis ingaan omdat deze zoals dat heet 'illegaal' zijn en mag blij zijn als het achter de tralies bij hen mag blijven, het andere kind krijgt papieren, een gunst, en diens ouders misschien ook. Dank u! Dank u!

Afgelopen woensdag had ik na afloop van een demonstratie van vluchtelingen, die tot voor kort nog in tentenkampen actievoerden tot ze met veel machtsvertoon ontruimd werden, de gelegenheid om een debat bij te wonen in de Tweede Kamer, een commissievergadering waarin gesproken zou worden over de ontruiming van de tentenkampen, over die strafbaarstelling, over opvang.

Ik ben niet gegaan. Ik ga alleen naar binnen als het is om Teeven, Rutte, Samsom, Asscher, Opstelten en de rest van de hele politieke oplichterij hun vuilste vet te geven en niet om naar hun leugens en goedpraten te luisteren! Die hele bende daar in Den Haag is niets meer waard dan de hondenpoep onder mijn schoenzolen voor hun dikke kont, rotte eieren in de richting van het schavot dat hun spreekgestoelte is, en het gal van mijn afkeer op de revers van de man die de jacht op vluchtelingen tot zijn persoonlijk prestigeproject heeft gemaakt.

Strafbaarstelling van illegaliteit wordt een overtreding, zo zegt Teeven, met een hele forse boete die feitelijk neerkomt op een gevangenissstraf van een paar maanden, omdat het “afschrikwekkend” is, omdat het een “normstelling” is, want “dat is altijd zo bij strafrecht”. Hoe krijgt die man het over zijn lippen?! Het is je reinste dictatuur.
Overtreding of misdrijf, de meeste mensen horen 'strafrecht' en dus: misdaad. Het is de ultieme criminalisering van mensen enkel en alleen om hun bestaan! Een juridisch sluw ingepakt wetsvoorstel om aan Europese regeltjes te kunnen voldoen. En wij, de bevoorrechte Nederlanders, wij mogen héél dankbaar zijn dat humanitaire hulp aan die zogenaamde 'illegalen' toch niet strafbaar wordt gesteld, zodat wij voor de zoveelste keer de nood weer mogen ledigen.

Die strafbaarstelling, daarover moeten we verder dus niet zo moeilijk doen, want maar liefst 800 kinderen mogen deze regering op hun blote knieën danken dat ze wèl mogen blijven. Het is precies wat in het Haagse straatje past, het poldermodel bij uitstek. Zo kwam ook het regeerakkoord tot stand: een kwestie van geven en nemen. De pardonbepleiters hebben hun zin en wie meer eisen stelt, ach, dat zijn nog maar een paar links radicalen, zei Leers op TV. We hoeven het niet meer over asielbeleid te hebben. Alles is geregeld nu. We gaan met kerstreces en op vakantie.

Maar daar trappen we niet in! Geen zoethoudertjes meer! Albayrak deed het ook: een zogenaamd generaal pardon afkondigen en intussen stilletjes de jacht op mensen zonder papieren intensiveren en alle noodopvang sluiten. En zo komen dus mensen na eerst jarenlang te hebben gewacht op een oordeel van de almachtige IND op straat met minder dan niets en staan dan op de stoep van de vrijheidbeperkende locatie ter Apel, op een trein- of busstation, of buiten de poort van de gevangenis. Ze weten niet waarheen te gaan. Zo ontstond het eerste tentenkamp, rond een man in een rolstoel in de kou, nu iets meer dan een jaar geleden.

Massa's mensen lopen te hoop om het leed te verzachten, en dat zal ook wel moeten. Maar we moeten meer doen, veel meer! Politieke druk uitoefenen, letterlijk in de weg staan van de uitvoering van dit beleid en het doorvoeren van zulke racistische wetten, de politieke eisen van vluchtelingen actief ondersteunen, en zo ingewikkeld zijn die eisen van hen niet: verblijfsrecht.

Het is niet voor niets dat dit wordt geëist! Er is de wereldwijde uitbuiting, de steun aan dictators, de uitputting van bronnen en grond, de zucht naar olie en geld, het is dat alles dat mensen ertoe drijft om hun leven in de waagschaal te stellen om hier te komen en daar hebben ze dan grof geld voor neergeteld. Naast de officiële kapitalistische economie is er de niet-officiële van de smokkelaars en pooiers, de pandjesbazen en sweat shop eigenaren, maar de ene hand voedt de ander en andersom. Het is uiteindelijk allemaal hetzelfde geld. Teeven is geen haar beter dan de pooier die een straat verderop van het Binnenhof vrouwen zonder papieren tot prostitutie dwingt. Hij is daarvoor net zo verantwoordelijk. Als die pooier het verdient om met pek en veren in de hofvijver te worden gejonast, dan Teeven en consorten ook.

Uitbuiting, het is overal. Het zijn de natiestaten met hun grenzen en hun economische macht die in de hand werken dat mensen hun heil hier zoeken en daar hebben ze niet alleen het recht toe, nee, het is veel meer dan dat: er is niet eens een woord voor, maar het spreekt vanzelf. Kun je op de ene plek niet bestaan, dan ga je ergens anders heen.

Afschaffing van die natiestaten en hun grenzen en hun banken die de vluchtelingen als ruilhandel en speelbal gebruiken, vrijheid van beweging, dat is waar we naar toe moeten. Die politieke steun, die stellingname, de demonstratie en de actie die verder gaat dan humanitaire hulp, dat is wat we moeten willen doen, ook al zal dat volgens de normen van Teeven wèl strafbaar worden.

Laten we allen als die wet er komt welbewust die wet overtreden en in actie en solidariteit samen met de voor hun leven vechtende vluchtelingen optrekken en het niet pikken als ze van straat worden geplukt. Laten we het niet laten bij enkel humanitaire hulp want dat zal het beleid, de politieke en economische situatie, de politici niet dwars zitten. Ze zullen met nietszeggende toezeggingen mensen tevreden stellen. Vraag je om een kleine gunst, dan krijg je nog minder. Wat magere opvang voor korte tijd, de razzia's, de gevangenissen en de deportaties een beetje netjes houden, zo heet het dan. Het zijn nog niet eens kruimels voor de hongerigen! Trap er niet in! Neem stelling!

Laten we hier en nu aankondigen dat de strafbaarheid van de vluchtelingen die illegaal zijn verklaard ook onze strafbaarheid zal zijn. Dat we ons niet zullen beperken tot liefdadigheid. Ik zeg:

Weg met die wet! Geef die Fred zijn vet!

Joke Kaviaar, 22 december 2012

Deze tekst was mede geschreven met het oog op het verzoek een toespraak te houden bij de demonstratie bij de Vrijheidbeperkende locatie Ter Apel op zaterdagmiddag 22 december 2012.