Home Voor het recht op bestaan: terugslaan terugslaan terugslaan

Immigratie- en asielbeleid: Wie durft?

Naar verluidt zitten we binnenkort met een nieuwe regering opgescheept. Steeds meer details komen naar buiten. Hoewel... ik mis iets.. Ik mis een staatssecretaris.. ik mis iemand die niet onder mag doen voor al zijn of haar voorgangers op die post, of ze nu minister waren of staatssecretaris.. ik mis.. een naam.. ik mis.. een opvolger.. van Leers!

Opvallend, de stilte uit Het Torentje, de stilte uit de partijen, de stilte uit het regeerakkoord, de stilte in de formatie, de stilte in het namen noemen. Niets, niets, en nog eens niets! Zo laat mogelijk die naam droppen, zo laat mogelijk vertellen wat er is overeengekomen in het akkoord tussen twee elkaar zo prachtig en voorbeeldig elkaar nader gekomen partijen, wanneer het gaat over asielbeleid, over immigratie! Zou het wonder gebeurd zijn? Is er zelfs geen staatssecretaris meer die hiervoor beleid maakt? Zou men besloten hebben op te houden met al die bemoeizuchtige immigratiebeheersing en grenscontrole? Zou de vreemdelingenwet worden afgeschaft? Grensgevangenissen afgebroken? IND, DT&V en alle andere ambtenaren die mensen het leven onmogelijk moeten maken, zouden die plotsklaps en volkomen terecht werkloos raken en wat fatsoenlijks gaan doen om geld mee te verdienen? Heus? Nah...

Nee, er moet íemand zijn die De Job nu moet gaan vervullen. Tentenkampen van vluchtelingen in twee steden, dat kán toch niet?! Een overvloed aan celcapaciteit om mensen zonder verblijfspapieren in op te sluiten, met een nieuwe bajes in aanbouw en geen beleid meer om ze mee te vullen, dat kán toch niet? De winter is op komst en er zullen geheid doden vallen onder dakloze vluchtelingen die in geen opvang terecht kunnen. Alles is geoorloofd om mensen te dwingen om weg te gaan uit dit voor hen zo akelige land, en daar hebben we toch iemand voor nodig die bereid is om dit keer op keer te rechtvaardigen, om te zeggen “We hebben een weloverwogen beslissing genomen.” of “Terugkeer, terugkeer, terugkeer.”?!

Wie o wie waagt zich eraan de opvolger van Leers te worden? Toch niet bang geworden van de bescheiden schilderkunst op de woning van de voorganger, hè? Was prachtig toch? Moderne kunst, wat wilt u nog meer? Ja, meer, meer, meer! Maar wat? Wordt er geaarzeld? Wordt er getreuzeld? Wordt er achter de schermen gebekvecht wie het mag worden? Al dagenlang speur ik de berichtgeving na, volg ik de onderhandelingen op de voet, het ontbreekt er nog aan dat ik Rutte en Samson letterlijk achterna loop op zoek naar informatie. Het is het grootste geheim tot het laatste moment: wie gaat het doen en wat zijn de plannen? Ze laten de vluchtelingen die actievoeren of zich schuilhouden of opgesloten zijn zo lang mogelijk in het duister bij we ze straks moeten zijn, en wat er over hen uitgestort gaat worden, door wie ze nu zullen worden voorgelogen, aan het lijntje gehouden. Wie zal hen straks stroop om de mond willen smeren, zoethouden? Ja, Rutte en Samson zijn eensgezind: hou zo lang mogelijk achter welke schijnbewegingen er zullen worden gemaakt, welke marginale nepoplossingen zullen worden aangeboden, en onder welke krankzinnige voorwaarden uit naam van de democratie een enkeling de asielloterij mag winnen. Waar blijft de duidelijkheid over de onduidelijkheid?

Wat kunnen we verwachten en van wie? Wie wordt de nieuwe verantwoordelijke voor opsluit- , uitsluit- en deportatiebeleid? Kom op, Rutte, zeg het! Kom op, Samson, zeg het! Je kúnt niet zonder, je zult íets moeten bedenken. Je zult iemand moeten vinden die het durft, anders wordt dit land overstroomd door enge niet Neederlands sprekende armzalige lieden die asiel willen aanvragen. Anders wordt Wilders weer boos. Anders roept de EU dat Neederland slappe knieën heeft gekregen na jarenlang een voorbeeldfunctie te hebben gehad. Anders staat straks Den Haag vol met tenten waar Arabieren samen met Koerden thee drinken en zingen en lachen, ondanks de kou. Iedere dag demonstraties. Meer en meer acties en burgers met een paspoort die ook mee gaan doen. Zo kan het niet langer. Doe iets! Zeg ons: Wie durft!?

Joke Kaviaar, 29 oktober 2012