Home / Sloop de bajes!
Opruiing?

Haat, de self fulfilling prophecy

Schrikbarend! Roept de PVV over het 'integratierapport' van het sociaal en cultureel planbureau afgelopen week. Schrikbarend, dat vond ik ook. Schrikbarend, hoe men er keer op keer in slaagt om de zgn. 'allochtonen' sneller, meer en harder te vervolgen omdat men ze meer in de gaten houdt, meer wantrouwt, en minder kansen geeft, en dan te zeggen dat het allemaal aan hen ligt dat zij voortdurend het mikpunt van repressie zijn. Schrikbarend ja, vind ik de eindeloze reeks racistische uitingen door politici van law&order links tot law&order rechts en hun zogenaamd onafhankelijk onderzoekers, en de voortdurende verdacht- en stemmingmakerij tegen die zogenaamde 'allochtonen' die het gevolg is van datzelfde racisme.

Het 'beleid' dat zich bezighoudt met 'integratie' en 'immigratie' is één grote self fulfilling prophecy!

Door racisme op het gebied van werk en huisvesting, door racisme op het gebied van strafrecht veroorzaakt door het voortdurend roepen om harder en meer straffen, door het racistische vreemdelingenbeleid dat mensen het leven onmogelijk maakt, vráágt de politiek erom dit soort cijfers terug te krijgen. Wil de maatschappij criminaliteit, dan kan ze het krijgen! 'Criminelen', die zijn er niet vanzelf. 'Criminelen', die zijn het resultaat van berekening, ingecalculeerd onrecht. 'Criminelen', die worden gemaakt en in stand gehouden door criminelen met een machtspositie.

Wanneer men een mens al ongewenst verklaart omdat die zich zonder verblijfspapieren in dit land bevindt, dan maakt men die mens strafbaar. Wanneer men een mens een inreisverbod geeft om diezelfde reden, en de aanwezigheid dan strafbaar maakt (onlangs ingevoerde Europese Terugkeer richtlijn), dan maakt men die mens strafbaar. Straf gekregen = crimineel. Zo simpel lijkt het.

Ontneem een mens rechten en bestaansmogelijkheden, en jaag die op en zet die op straat, dan kan die mens niet anders als een diefstal, dealen in drugs, prostitutie, en dat alles met de hete adem der wet in de nek, uitgebuit en uitgekotst bij voorbaat al. Is die mens crimineel? Neen. Die mens maakte er maar wat van met de middelen die ter beschikking stonden en dat was niet veel en de keuze was beperkt. Is de Nederlandse inbreker minder crimineel dan de 'allochtone'? Neen. Het lijkt maar zo. Zelden leest men in de krant dat de 48 jarige Nederlander J.K. is gearresteerd wegens... Neen. Dan gaat het om een 48 jarige 'man' of 'vrouw'. En dan de rechtszitting. Wat heet recht? Onderscheid moet er zijn, volgens eigen zeggen niet op basis van afkomst, maar wel op basis van de gevolgen van die afkomst, van het racisme. Het is eender!

Kijk, die Nederlander die voor de rechter staat heeft een baan en die mag hij niet verliezen: hij krijgt die gevangenisstraf dus niet. Die 'allochtoon' , die krijgt hem wel omdat hij geen baan heeft en dus net zo makkelijk harder gestraft kan worden en het is nu eenmaal zo dat wie eenmaal gevangenisstraf gekregen heeft, dat blijft krijgen, telkens weer. Die Nederlander 'mag' een werkstraf gaan doen. Die Nederlander hoeft niet in voorarrest te blijven. Die Nederlander, die krijgt nóg een kans, en nóg een en nóg een. Dat er zoveel 'allochtonen' in de gevangenis zouden zitten, hetgeen als waarheid best aan te nemen valt, is het gevolg van racistische rechtspraak in een racistische samenleving, niet van de gesuggereerde misdadigheid van het 'soort', welke aanname ook alweer een uiting van diepgeworteld racisme is. Schrikbarend, jazeker! Schandalig en smerig bovendien en voor het overige ontbreken superlatieven.

Berekeningen op basis van het directe gevolg van vooroordelen, maatregelen gebaseerd op deze berekeningen, de vicieuze cirkel wordt tenslotte volmaakt door vooral verhoudingsgewijs hieraan veel aandacht te besteden. Zou men dat telkens alles zo doen wanneer het om Nederlandse 'criminelen' ging, dan zouden zij er net zo 'crimineel' uitzien. Allicht gebeurt zulks niet. De verheerlijking van het racisme is doel op zich, want zo kunnen lieden als Teeven roepen om zwaardere straffen en zo krijgt men de cellen opnieuw wel weer vol met 'nog meer' 'criminele' vreemdelingen en kan Leers weer roepen dat die toch vooral sneller ongewenst moeten worden verklaard en snel het land uit moeten. Zo kunnen nieuwe gevangenissen en detentiecentra worden bijgebouwd, het liefst in private handen, en ook dat is een doel op zich.

Het principe is zo eenvoudig en zo goed herkenbaar dat ik er met mijn hoofd niet bij kan dat dit nog uitgelegd moet worden, of ik zou daadwerkelijk krankzinnig moeten zijn of zelf crimineel (ah, zeggen velen nu: de aap komt uit de mouw – soit, wat zou het, ik ben Nederlander en niet te deporteren en u heeft het dus maar met mij te doen!).
De krantenkoppen tonen het echter, zonder dat men de artikelen hoeft te lezen: 'Hardere aanpak allochtoon', 'Vijf jaar proeftijd nieuwe Nederlanders', 'Groot pakket procedures vreemdelingen', 'PVV wil alleen kiezers met Nederlands paspoort', 'Racisme groeit in Europa'. Wat valt er verder nog over te zeggen? De intentie is duidelijk. Dat het een kwestie is van keuzes die gemaakt worden door de media, die worden aangestuurd door de politiek, de berichten die men naar buiten verkiest te brengen. Het is een kwestie van elk persbericht uitgebracht door politie of justitie klakkeloos over te nemen en reacties van betrokkenen daarop stelselmatig dood te zwijgen. Het is afdekken, zoals het men uitkomt.

Racisme komt goed uit, altijd. Zondebokken zullen altijd nodig zijn om draconische wetten door te drukken, overal camera's op te hangen, mensen tot de verraders van hun buren te maken en tevreden te stellen. Verdeel en heers, alwéér. Het is goed voor ons, want wij zijn goed en dat voelt goed, de goeien te zijn! Het is goed voor ons land om de kwaden tegen de goeden af te zetten en deze zwart-wit denkbeelden ons in te prenten. Zo houden we de boel van vreemde smetten vrij! Opsluiten al die mensen, afnemen hun mogelijk ooit verkregen Nederlands paspoort bij de geringste dag doorgebracht in een politiecel, deporteren een ieder die zich niet volmaakt toont. En dan de laatste klap, welke wordt uitgedeeld in dat detentiecentrum waar het oneindige wachten op de oneindig onzekere toekomst begint. Hier vindt de laatste selectie plaats: het onderscheid der schuldigen en onschuldigen, het onderscheid tussen criminele 'illegalen' en zielige 'illegalen'. Het onderscheid dat de gelederen voorkomt te sluiten en in verzet te komen want het is opnieuw 'zij' en 'wij', onder het toeziend oog van bewakers met rammelende sleutelbossen ditmaal.

Wie wil er nog onschuldig zijn in deze tijd? Onschuldig vanwege het Nederlanderschap. Onschuldig omdat je hebt weggekeken en niet hebt ingegrepen. Onschuldig omdat je liever jezelf en anderen laat verhongeren dan er een daad voor te plegen te vreten te hebben. Onschuldig om jezelf te bewijzen terwijl je toch in de grond wordt getrapt met je goeie gedrag. Onschuldig en toch schuldig omdat je niet in de weg bent gaan staan, en niet hebt teruggeslagen toen dat nodig was, omdat je bang was om schuldig te zijn in de ogen van de staat. Onschuldig maar toch schuldig omdat je mensen afgevoerd laat worden, hun dood in. Onschuldig en toch schuldig omdat het makkelijker was anderen te beschuldigen. Onschuldig en toch schuldig omdat je toestaat dat de haat met haar self fulfilling prophecy zich kan nestelen in je omgeving en tenslotte in jezelf.

Wie wil er nog onschuldig zijn in deze tijd? Wel, ik niet! Ik lees zo'n bericht over het integratierapport en ik denk: weet je wie aan deze situatie schuldig zijn? De zogenaamde geleerden met hun gelikte en goed betaalde functies en rapporten omdat ze wel verder zouden kunnen kijken dan zij doen. Zij doen het niet. Het past niet in de opdracht, namelijk aan te tonen dat de racisten gelijk hebben om racist te zijn. Tenslotte gaat het om de volledige assimilatie of de volledige deportatie van elk ongewenst, lees onNederlands, gedrag. Zet uw bivakmuts op tegen het boerkaverbod, neem de haat op de korrel, en geef de betaalde en georganiseerde racisten, de architecten van de haat, hun vet zoals u dat met de nazi's op de straat zou doen.

Een einde aan de onschuld van de haat, de self fulfilling prophecy!

Joke Kaviaar, 4 februari 2012