Home / Sloop de bajes!
Woorden bij daden

13 september 2011: Arrestatie wegens opruiing

Lees hier het vervolg: alles over het proces van 8 januari 2013!

Lees hier: alles over de periode rond het hoger beroep

Cassatie afgewezen.

Added January 27, 2013: The English translation of the 'inciting' texts:
Download PDF: Rara, who's legal order is it?
Download PDF: Where is the Dutch rebellion?
Download PDF: Leers, fire and death
Download PDF: The Netherlands is being swept clean

De teksten waarover het gaat:
RARA, wiens rechtsorde is het?
Leers, het vuur en de dood
Neederland wordt schoongeveegd
Waar blijft de Hollandse Opstand?

Voor achtergrond informatie, steunverklaringen, en updates, bezoek ook de website van de steungroep 13 september.

Info in English.


30 juni 2012: Update Steungroep 13 September over vervolging Joke Kaviaar

7 mei 2012: De 'zaak' Joke Kaviaar: onderzoek zonder einde?

19 april 2012: In het AIVD jaarverslag van 2011 wordt melding gemaakt van de arrestatie van Joke Kaviaar, waarna melding wordt gemaakt van het 'resultaat': "Daarna verschenen echter op internet mirrors, waardoor haar boodschap juist verder werd verspreid." HA!

april 3 2012: Joke Kaviaar at Webster University in Leiden, during a course on protest literature. One of the students wrote a report about it. You can read it here.

6 januari 2012: Zo gemakkelijk is censuur dus! Juridische achtergrond take-down jokekaviaar.nl

8 december 2011: Takedown jokekaviaar.nl van korte duur

7 december 2011: Staat probeert wederom activiste Joke Kaviaar de mond te snoeren

19 oktober 2011: Officier van justitie Schram speelt een machtsspel

6 oktober 2011: OvJ beslist 'binnen enkele dagen' over 2e arrestatie

26 september 2011, in English: My opinion is incitement! Resist and defy the terrorist state!

23 september 2011: OM wil Joke Kaviaar opnieuw arresteren


Video interview by Spirit of Squatters collective: the full story in English


30 juni 2012: Update Steungroep 13 September over vervolging Joke Kaviaar

Inleiding Op 13 september 2011 werd Joke Kaviaar door de Nationale Recherche gearresteerd wegens opruiing en drie dagen in beperkingen (=geen contact met andere arrestanten, advocaat mag niks naar buiten brengen over de zaak en mag arrestant geen info geven van buiten) vastgehouden.
Er werd op 13 september ook huiszoeking gedaan en van alles in beslag genomen. Sinds 21 september, 5 dagen na haar vrijlating, dreigt de officier van justitie de beslissing te nemen haar opnieuw te arresteren vanwege een 'tweede pleegperiode'.

Op 7 december 2011 liet justitie met een take-down bevel haar website ontoegankelijk maken. Intussen is de website gemirrord en is de steungroep 13 september opgericht. De website staat sinds 8 december 2011 alweer online.

(meer info over wat voorafging hier)

Update van Steungroep 13 september, 30 juni 2012

In de vorige update van Joke (7 mei) berichtte zij over het nog altijd voortdurende onderzoek. Er liep een beklagzaak tegen de inbeslagname van haar computer en vier USB-sticks, en dossierstukken werden niet volledig verstrekt door het Landelijk Parket (=OvJ Guus 'Ga Naar Huus' Schram).

Een nog steeds niet volledig dossier is in twee grote ordners aan het advocatenkantoor bezorgd. Hierin vallen een aantal dingen op.

1. Veilige hosting?

Het blijkt dat Flexhosting niet alleen op 7 december 2011 de website 'www.jokekaviaar.nl' braaf offline haalde, maar ook dat Flexwebhosting nog vóórdat Joke werd opgepakt reeds op vordering de 'data van het internetdomein jokekaviaar.nl' heeft aangeleverd. De betreffende vordering op grond van wetboek van strafvordering artikel 126nd (vorderen gegevens te verstrekken) en een vordering artikel 126ni (bewaren en beschikbaar houden) ontbreken overigens in het dossier. De processen verbaal worden wel genoemd.

Flexwebhosting kon voldoen aan de vordering, doordat de reseller waar Joke haar website had staan de server (in tegenstelling tot wat werd gesuggereerd) niet had beveiligd. Het ging hier om een zgn. 'virtual private server' die voor een ieder toegankelijk was. Hierdoor kan de Nationale Recherche dus beschikken over alle mail, alle logs, en de hele website. Niets was afgeschermd. Dit en de latere take-down heeft Flexwebhosting gedaan zonder de reseller te verwittigen. Bij de take-down van squat.net heeft Leaseweb wel gepoogd om de beheerders van de betreffende server te bereiken.

De open achterdeur is blijkens een proces verbaal gebruikt om aan de hand van e-mailcorrespondentie de rol van deze reseller te onderzoeken. Conclusie: deze heeft alleen een faciliterende rol gespeeld en heeft niks met de inhoud van de website te maken. Gezien het feit dat dit bij veel mensen de wenkbrauwen zal doen fronzen hebben wij een appendix bij dit artikel geplaatst over hoe en waar je je datagegevens het beste kan parkeren. Zie appendix I.

2. Onderzoek naar website, mirrors en steungroep

We noemden al even de take down van 7 december. Van het terugzetten van de website, de mirrors, en het bestaan van de steungroep is een afzonderlijk proces verbaal opgemaakt, gedateerd 12 juni 2012:
    "Betreft: onderzoek naar de beschikbaarheid van de website www.jokekaviaar.nl.
    De website www.jokekaviaar.nl is na een vordering door Flexwebhosting op 07-12-2011 om 15:30 uur onbereikbaar gemaakt. De website was na enkele dagen, inclusief opruiende teksten, via een andere webhost weer bereikbaar. Via de website www.indymedia.nl is er voordat de website onbereikbaar gemaakt is al opgeroepen om de inhoud van de website www.jokekaviaar.nl middels mirrorsites beschikbaar te maken. Onder deze oproep zijn ook daadwerkelijk verschillende URL's genoemd waarop de inhoud van de website www.jokekaviaar.nl werd aangeboden.

    Naast de oproep op www.indymedia.nl is er een 'Steungroep 13 september' opgericht. Via de website 13-september.nl wordt verwezen naar de zaakinhoud en de diverse mirrorsites van www.jokekaviaar.nl en kunnen de opruiende teksten gevonden worden. Een aantal mirrorsites zijn momenteel nog actief. Over de identiteit van de plaatser van de oproep op www.indymedia.nl en de oprichter(s) van 'Steungroep 13 september' kan momenteel geen uitspraak worden gedaan."
Uit dit proces verbaal kun je afleiden dat dit dus allemaal nog wordt onderzocht. Dat lijkt ons goed om dus even mede te delen hier. Verder staat het dossier vol met allerlei technische informatie over gebruikte forensische en digitale onderzoekstechnieken. Meer info voor de techies onder ons: appendix II.

3. Beklag tegen inbeslagname 'ongegrond'

Het beklag tegen de inbeslagnames is ongegrond verklaard omdat het OM de computer in het proces verbeurd wil laten verklaren. Over de USB-sticks: “De klaagster is blijkens de uitlatingen van de officier van justitie de enige die het openbaar ministerie toegang kan verschaffen tot de inhoud op die USB-sticks. Het zich op een andere wijze toegang verschaffen tot de gegevens op de USB-sticks, door middel van het opheffen van de encryptie, neemt meer tijd in beslag. De voortduring van het beslag voor wat betreft deze USB-sticks is derhalve aan klaagster te wijten.” Dus: als je niet meewerkt aan de schending van je privacy: eigen schuld. De raadkamer gaat in deze beslissing totaal voorbij aan het feit dat het OM de USB-sticks voor het onderzoek naar opruiing helemaal niet nodig heeft, en er dus een heel andere agenda op na houdt, die geheim wordt gehouden.

Nog even de teksten waarover het allemaal gaat:
Rara, wiens rechtsorde is het?
Neederland wordt schoongeveegd
Leers, het vuur en de dood
Waar blijft de Hollandse opstand?
En ze staan dus onder andere hier

Steungroep 13 september
update 30 juni 2012

Appendix I: Hoe, waar en waarom het beste je datagegevens te parkeren bij een vertrouwd initiatief.
Het is belangrijk voor mensen om zich te realiseren waar zij hun datagegevens parkeren. Datagegevens zoals e-mail, documenten, filmpjes en plaatjes die voor privé doeleinden worden gebruikt, zijn potentiële interessante gegevens voor de politie. Dit naast de meta informatie die men genereert zoals loggegevens over het surf/mail/zoek gedrag van een persoon/groep. Het is belangrijk om je te realiseren dat alle datagegevens gezien moeten worden als zeer persoonlijk. Vaak kunnen onversleutelde berichten en/of andere datagegevens bekeken worden door beheerders van de server/cloud. Een beheerder zou gezien moeten worden als een vertrouwenspersoon. Het grote probleem hiermee is het wegzetten van data bij commerciële partijen: Wij kennen de beheerders niet en de vraag is wat zij er mee doen.

Het meest cruciaal is het bedrijf/de persoon die jou gegevens beheert. In dit geval was de reseller de falende schakel in de keten. Bekende internet aanbieders als Google, Hotmail, Facebook,Linkdin en Twitter zullen vaak kiezen om mee te werken met justitie zonder aan de bel te trekken bij het persoon/groep in kwestie. Dit in aanmerking genomen zijn er verschillende technisch onderlegde activisten die zich inzetten om het lekken van gegevens zover mogelijk tegen te gaan. Dit doet men onder andere door gebruik te maken van een beveiligde verbinding om e-mail op te halen en het niet of nauwelijks bewaren van loggegevens.

Naar aanleiding van de arrestatie van Joke Kaviaar op 13 september en kort daarna de take-down van haar website is er een nieuwe collectief opgestaan: http://www.artikel-140.nl. Naast http://www.artikel-140.nl, zijn er ook andere collectieven bekend die dezelfde insteek hebben, zoals: http://www.antenna.nl, http://www.puscii.nl en http://www.squat.net (enkel gerelateerd aan kraken). Een commerciële versie is http://www.greenhost.nl. De bovengenoemde initiatieven worden al gebruikt door honderden activisten/kritische burgers.

Appendix II, voor de techies onder ons:

Het maken van het imagebestand (exacte kopie) van de computer die Joke op dat moment had aanstaan, een 'ingeschakeld computersysteem', werd gedaan met behulp van forensische software Helix (Helix 3 pro). Bij het maken van de imagebestanden werden de MD5 hashwaarden berekend. Om deze te controleren werden met een ander programma ook de hashwaarden berekend. Dit is het programma Encase (versie 6.18). De hashwaarden moeten overeenkomen. In dat geval zijn 'alle datagegevens ongewijzigd overgenomen'.

Het maken van een imagebestand van een laptop is gedaan met behulp van hardware Tableau Forensic SATA/IDE Bridge en software FTK-imager, versie 3.0.0.1443, waarna het imagebestand is weggeschreven naar een onderzoeksharddisk. Daarna is de MD5 hashwaarde berekend en de SHA1 hashwaarde. Dit is gedaan met FTK-imager en ter vergelijking ook weer met Encase (versie 6.18).

Het maken van imagebestanden van USB sticks is gedaan met hardware Tableau Forensic USB Bridge en software FTK-imager, versie 3.0.0.1443. Ook hier werden daarna met dezelfde middelen als bij de laptop de MD5 hashwaarde en SHA1 hashwaarde berekend. Het maken van een mirror van http://www.jokekaviaar.nl is door de Nationale Recherche gedaan met behulp van de software Httrack. Om de verbindingen, de locatie en de eigenaar te onderzoeken is er gebuik gemaakt van de webbased applicatie Robtex.
7 mei 2012: De 'zaak' Joke Kaviaar: onderzoek zonder einde?

'GULKANA' staat er met grote letters op de schamele dossierstukken die het OM heeft willen prijsgeven uit de zaak die het voert tegen mij wegens 'opruiïng'. Het dossier was door advocaat Jebbink opgevraagd ten behoeve van de behandeling van het beklag tegen de nog altijd voortdurende inbeslagname van mijn computer en vier USB sticks.

Het beklag tegen de inbeslagnames is de afgelopen maanden twee keer uitgesteld. De eerste keer omdat het OM totaal niet had gereageerd op het verzoek om het dossier. De tweede keer omdat de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank te weinig tijd voor de behandeling ervan had ingeruimd.

Intussen was een eerste stapeltje dossierstukken binnengekomen, dat overigens onvolledig is. Dit bevatte onderzoek dat het OM gedaan heeft van november 2010 tot augustus 2011, dus het voorbereidende onderzoek dat uiteindelijk leidde tot mijn arrestatie en de huiszoeking op 13 september. Daaruit blijkt dat ze erg hun best hebben gedaan om bewijs te vinden voor het uploaden van bestanden door mij naar de website. Zonder resultaat.

Ander onderzoek betrof het zoeken naar het antwoord op de vraag: wie is Joke Kaviaar? Ik heb daarvan nooit een geheim gemaakt, maar ze hebben gedaan alsof ze een mysterie moesten oplossen en kwamen uit bij... mij, en ontdekten aldus iets wat heel veel mensen al lang wisten. Tot slot zitten er nog zes pagina's mutaties uit het HKS van de Dienst IPOL bij. Daar staan dan dingen in over arrestaties, maar bijvoorbeeld ook dingen zoals dit:
01-11-2009: Controle 'activistenbus' bij grenspost Hazeldonk.

Volgens de opsteller van het 13 bladzijden tellende 'proces verbaal van verdenking' dat dit deel van het dossier inleidt, leest hij in die zes bladzijden 'de betrokkenheid van verdachte als extremist tegen het asielbeleid', en concludeert: “Haar kennelijke afkeer van het Nederlandse asiel- of vreemdelingenbeleid doet vermoeden dat de opruiingen zoals beschreven, als welgemeende oproep op het internet zijn geplaatst”. Met andere woorden: mijn mening geeft de doorslag als bewijslast.

Als laatste valt op dat, hoewel het OM in haar persberichten steeds vier teksten aanhaalde, er een vijfde tekst in dit deel van het dossier zit: Hard Leers ( http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#hard_leers). Op zich verbaast me dat niet, want tijdens het verhoor werd het al gezegd: “We hebben meer.” Tot slot blijkt dat de website in december 2010 is 'veilig gesteld' door gebruikmaking van het programma HTTrack.

Anderhalve week geleden kwamen nog een paar stukken binnen. Dit waren de processen verbaal van verhoor en wat stukken die gaan over de huiszoeking en inbeslagname. Opnieuw ontbreken er stukken, maar – aldus het 'beslagdossier' - “Uit onderzoek naar de informatie welke is aangetroffen op de computer, kan worden opgemaakt dat de website www.jokekaviaar.nl wordt beheerd vanaf deze computer”. Well done en gefeliciteerd, wat een knap staaltje speurwerk! Onderzoek klaar. Dagvaarden maar!

Of toch niet? Het OM laat weten: “Op korte termijn zal het einddossier gereed zijn en aan u verstrekt kunnen worden”, maar …

Op dinsdag 1 mei was de behandeling van het beklag tegen de inbeslagnames. Het OM wil in de rechtszaak de computer verbeurd laten verklaren en daarom het beslag op de computer handhaven, want 'daar is het mee gedaan'. De computer is dus net zoiets als inbraakgereedschap of een moordwapen wat de OvJ betreft.
Dan de USB sticks. Nog altijd wil het OM de encryptie kraken, en nee, een sleutel of wachtwoord kunnen ze wel op hun buik schrijven, en dus moeten die in beslag blijven en de vraag is nu: waarvoor willen ze die encryptie nog kraken? Vinden ze soms dat ze geen bewijs genoeg hebben, ook al zeggen ze zelf dat het einddossier op korte termijn gereed zal zijn? Van zowel de computer als de USB sticks zijn overigens zgn. 'images' gemaakt. De OvJ stelde ter zitting dat het niet mogelijk was het onderzoek op de images te doen, en daarvoor de originelen nodig te hebben en dus.. moeten die wat het OM betreft in beslag blijven tot de encryptie gekraakt is...

Waar is de Nationale Recherche, waar is OvJ Schram van het landelijk parket eigenlijk mee bezig? Wat voor onderzoek wordt er eigenlijk nog meer gedaan? Wat is eigenlijk dat onderzoek GULKANA? Gaat het werkelijk alleen maar over een stapeltje als opruiend aangemerkte teksten? Ik geloof er niks van en dit begint op een never ending to be continued story te lijken. Een onderzoek zonder einde, of telkens weer een ander onderzoek onder de vlag van het onderzoek waarmee het allemaal begonnen is.

Al met al een schimmige operatie van de Unit Contra Terrorisme en Activisme van de DNR, en tegelijk is deze hele politieke vervolging en de mislukte take-down van de website eigenlijk maar een genante vertoning voor het landelijke parket, want, zo schrijft de AIVD in het jaarverslag van 2011:

“(...) Haar geschriften hebben geleid tot haar arrestatie vanwege opruiing. Daarna verschenen echter op internet mirrors, waardoor haar boodschap juist verder werd verspreid."

Het moge duidelijk zijn: voorlopig suddert deze hele toestand nog even door. Het wachten is op het volledige dossier, en de uitspraak over de inbeslagnames. Die laatste is pas op 5 juni. Onduidelijkheid alom op dit moment: over het aantal teksten, en welke, dat het OM mogelijk nog in het verdere onderzoek heeft betrokken, en over de vraag wat er verder gaat gebeuren. Sinds de OvJ in september een tweede arrestatie aankondigde voor een tweede pleegperiode en daarna in oktober liet weten 'te zijner tijd de beslissing toe te lichten' is van deze beslissing niets meer vernomen.

Maar wat er ook gebeurt: ik laat me niet vertellen welke mening ik mag hebben en verkondigen, en dat het uiten van mijn mening strafbaar zou moeten zijn omdat ze de staat niet bevalt, omdat de staat de terechte en noodzakelijke oproep tot verzet met het wetboek in de hand 'opruiing' noemt, en omdat “het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf” (art. 131Lid2 van dat wetboek van strafrecht) zou inhouden.

Terrorisme? Terrorisme wordt vooral bedreven door staten, en bedrijven die er geld aan verdienen! Zij jagen dagelijks mensen over de kling en bedreigen levens en natuur in hun bestaan en dat alles in naam der wet. En tegen die terreur is en blijft verzet geboden!

Joke Kaviaar, 7 mei 2012

Verklaring van een paar begrippen:

HKS: Herkenningsdienstsysteem

Dienst IPOL: samenvoeging van de voormalige diensten Nationale Recherche Informatie en Internationale Politiesamenwerking van het Korps landelijke politiediensten.

HTTrack: programma om websites in zijn geheel mee te kopiëren (mirroren).


Op 13 september 2011 belde de Nationale Recherche bij me aan. Nietsvermoedend deed ik open en werd gearresteerd wegens 'opruiing'. Het bleek ze vooral te gaan om de volgende teksten:
1. RARA, wiens rechtsorde is het?
2. Leers, het vuur en de dood
3. Neederland wordt schoongeveegd
4. Waar blijft de Hollandse Opstand?


23 september 2011: OM wil Joke Kaviaar opnieuw arresteren

Nadat vorige week de Nationale Recherche mij drie dagen heeft gegijzeld met de politieke aanklacht van opruiing, dreigt nu nieuwe arrestatie. Volgens de Officier van Justitie van het landelijk parket zou ik mij opnieuw schuldig maken aan diezelfde opruiing. Dit vanwege het feit dat de teksten in kwestie nog op de website staan. De OvJ spreekt van 'een nieuwe pleegperiode'.

Dinsdag 13 september 2011

De bel ging. Ik zat boven in mijn kamer aan mijn computer te werken, zag achter het matglas van de voordeur iemand met papieren in zijn hand staan, en dacht: “Dat is de postbode zeker, met de zoveelste dagvaarding.”
Ik liep naar beneden, deed de deur open, en zag een aantal mannen staan. Voet tussen de deur, pasje onder mijn neus: “Nationale recherche. Bent u mevr. K.?” Verbaasd bevestigde ik dit. “U bent aangehouden wegens opruiing.” klonk het.

“Wát!?”

Na afloop van het eerste verhoor later die dag in het politiebureau van Zwolle trachtte een vrouwelijke rechercheur een zogenaamd onschuldig praatje met mij aan te knopen voor de ingang van het cellenblok. “Ben je nu echt zo verbaasd over die opruiing?” vroeg ze poeslief, ongeveer net zo poeslief als bij de aanvang van het verhoor, met “En, hoe voel je je nu?” (gruwel, had ik gedacht, en had gezegd: “Dat bespreek ik niet met jullie!”).

Ze konden natuurlijk wel weten dat geen enkele verhoortruc zou werken en zou stuiten op een herhaald: “Ik beroep me op mijn zwijgrecht”, en ook hier, op een moment dat de hele gebeurtenis nog op een kwade droom leek, zou ik niet reageren. “Ik ben alleen maar geïnteresseerd hoor” probeerde ze nog.

Yeah, right. Oldest trick in the book.

In een artikel van december 2009 heb ik het al eens gezegd: “Activisten zouden zich meer bewust moeten zijn van wat het te wachten kan staan.” (n.a.v. dit artikel)

Viel dit nu te verwachten?

In oktober van dat jaar bracht de AIVD al het rapport 'Het vuur van verzet' uit. Daarin stond een citaat uit mijn tekst Bevrijdingsvuur. Was dat opruiing of een vooruitziende blik, vroeg de AIVD zich af.

eh.. ik beroep me op mijn zwijgrecht!

Afgelopen zomer kwam er een brochure uit van Nuansa, de brochure 'Asielgerelateerd extremisme'. Deze is gemaakt voor bedrijven die te maken krijgen met 'asielactivisme'. Eerder dit jaar werd er ook al aandacht besteed aan al die vreselijk gevaarlijke activisten, die zulke dingen doen als lawaai maken bij bouwbedrijf BAM.

Oef! Het scheelde maar een haar of dat spandoek was ontploft!

We hoeven niet verwonderd te zijn over wat hier nu is gebeurd. Uit de Nuanse brochure, en uitspraken van Teeven eerder dit jaar, konden we afleiden dat er sprake was van een speciaal aangestelde Officier van Justitie bij het landelijk parket en één of meerdere lopende onderzoeken van de Nationale Recherche.

Maar toch, ik heb een fractie van een seconde volkomen overvallen in de deuropening gestaan, net één dag terug van vakantie. Niet veel later zat ik in een zwarte wagen met verduisterde ramen met twee van die zwaargewicht smerissen waar je echt niet tussenuit komt. Met 130 over de linkerrijstrook van de A1 en de A28 naar Zwolle in 1 uur en 15 minuten.

De rest van de hele bende nam bezit van onze woning. Urenlang werd huiszoeking gedaan, minutieus en systematisch. Twee computerexperts hebben zich al die tijd met twee computers bezig gehouden, waaronder degene die nog aanstond toen ik, de postbode verwachtend, had opengedaan.. Mijn agenda van vorig jaar is in beslag genomen. Er zijn foto's gemaakt van in elk geval het telefoon- en adressenboek dat beneden bij de telefoon ligt, en wie weet wat nog meer. Verder: computers en oude harde schijven, USB sticks, mobiele telefoons, zelfs cd's met live registraties van optredens zijn meegenomen. Wat zullen ze daar een plezier aan beleven! Ik herinner mij nog wel eens te hebben zitten grappen met iemand toen het me was opgevallen dat de politie zoveel op mijn site zat te lezen: “Misschien willen ze een optreden boeken?”.

Ik heb het me al die drie dagen dat ik in volledige beperkingen zat afgevraagd: wat is hier aan de hand? Gaat het ze werkelijk alleen maar over teksten die ik geschreven en gepubliceerd heb? Het had er alle schijn van.

Tijdens het tweede verhoor werd pas echt op de aanklacht ingegaan. Dit was woensdag, de tweede dag. De dag ervoor hadden ze het heel kort gehouden. Een aantal citaten uit teksten werden mij nu voorgelezen. Dit gebeurde met een ernstige stem (paste er wel bij, vond ik), waarna ik zowel verwijtend als verwachtingsvol werd aangekeken. Het koste me op één moment moeite om niet in de lach te schieten, en uiteindelijk heb ik het maar gezegd: “Wat leest u dat mooi voor”, gevolgd door “Ik beroep me op mijn zwijgrecht”. Ze schreven het nog op ook.

De aanklacht.

Tijdens dat tweede verhoor lag een uitprint klaar van de wetsartikelen 131 en 132. Dat mocht ik wel even lezen, ik wilde namelijk vast wel weten wat nu de beschuldiging was. Van 131 was lid 2 vet gedrukt. Van 132 waren lid 2 en 3 vet gedrukt. Of daar een reden voor was, vroeg ik. “Nee hoor. Dat staat zo in het bestand.”

Ik vergeleek de artikelen later met die op de inverzekeringstelling. De vetgedrukte delen uit het verhoor stonden daar als ten laste gelegd in. “Met terroristisch oogmerk”. Hoeveel zotter gaat dit nog worden?

Ik herinner me René Roemersma in dat interview waar het stuk “RARA, wiens rechtsorde is het?” ook aan refereert. Zijn verbazing over de kwalificatie “Terrorisme” waar het om RARA ging, vond ik al volkomen terecht. Het was die typering die deed mij schrijven: “Noem mij dan maar terrorist”... Zouden ze bij het Openbaar Ministerie nog nooit gehoord hebben van sarcasme, ironie, spot, overdrijving? En al net zo min van dichterlijke vrijheid en exceptio artis?

In 2005 overwoog toenmalig minister Verdonk aangifte tegen me, wegens bedreiging. Dit had ik te danken aan de journalist Hoedeman van de Volkskrant die zo vriendelijk was geweest haar te attenderen op “Diss op het nietszeggend Ik”. Uiteindelijk moet er iemand tegen de tiran Rita hebben gezegd dat het allemaal wel mee zou vallen, dat het maar een dichteres was met een rapnummertje. Er gebeurde helemaal niets.

De hele reden van deze inval en arrestatie, zo zwaar aangezet met volledige beperkingen en het gebruik van terrorisme wetgeving, moet naar mijn idee gezocht worden in de toename van radicale acties tegen 'het asielbeleid'. Mensen die brand stichten op bouwplaatsen, 's nachts op bezoek gaan bij verantwoordelijken; politie, justitie en inlichtingendienst krijgen er geen vat op. Publicaties van lijsten met bedrijven die meewerken aan de deportatiemachine, de campagne tegen de bouw van de nieuwe uitzetbajes op Schiphol en tegen bouwbedrijf BAM, ze lijken het zat en er worden onzinnige dingen beweerd als zouden met de regelmaat van de klok door activisten IND medewerkers worden bedreigd. Het was dit verzinsel dat Leers deed uitroepen “Dan komen ze maar bij mij!”. Het gevolg van mijn reactie hierop, welke retorisch vragend eindigde met “Wie gaat er mee op visite bij Leers?”, is intussen genoegzaam bekend.

Vergeleken met de Diss voor Verdonk destijds (Ik doe 'pang' en zie je rillen/ Ik doe 'pang' en hoor je gillen) zijn de nu aangeklaagde teksten in feite vriendelijk. De Diss is nu niet eens ter sprake gebracht, al werd mij wel medegedeeld: “We lezen een aantal citaten voor. Maar we hebben meer. Het zijn er veel”.
Hoe dan ook, waar het om gaat bij deze stunt van het OM is vooral het politieke klimaat van extremistische verrechtsing en moorddadig migratiebeleid. Het gaat hen erom een stem te smoren die hard klinkt, als in 'luid' en als in 'fel'. Vrijheid van meningsuiting is een hol begrip. Wie politiek de overhand heeft, heeft het. Wie in de minderheid is, niet.

Barbertje moet hangen.

En dat ben ik dus vandaag, Barbertje, morgen kan het iemand anders ook zijn, of een hele groep mensen. Dit Barbertje heeft iets gezegd over vuur en over visite en heeft in niet mis te verstane bewoordingen jarenlang aanklachten geschreven, gedeclameerd, gepubliceerd, ten gehore gebracht tot in het aangezicht van vele rechters die zaken rond blokkades en bezettingen van detentiecentra, van het IND opleidingscentrum, van gemeenteraadszalen, behandelden aan toe, en zei telkens dat zij niet van plan was, en is, om te stoppen.

Het is de staat die de terrorist is. Want wat is dat, terrorisme? Terreur is het om hele bevolkingsgroepen aan te wijzen en stelselmatig te belasteren. Door hen er van te beschuldigen bijvoorbeeld overlast te veroorzaken, crimineel te zijn, illegaal te zijn, ongewenst te zijn. Terreur is het om vervolgens de jacht op hen te openen met alle mogelijke middelen. Terreur is het ook om de schijn van legaliteit van al die middelen te wekken door er wetten naar in te richten, door de media van de noodzaak van hard ingrijpen te overtuigen middels het herhalen van de leugen, de law & order mantra die mensen doof maakt voor een tegengeluid.

Is de zaak tegen mij zonneklaar een geval van politieke vervolging, duidelijk is het in feite al jaren dat politieke vervolging reeds lang praktijk is. Tegen mensen zonder papieren, tegen daklozen, verslaafden, mensen met psychische problemen...

Zo kan het dat een man die schreeuwt op de Dam tijdens de 4 mei herdenking maandenlang in voorarrest wordt gehouden en vervolgens een eis van één jaar te horen krijgt (al was hij wijselijk weggebleven van die schertsvertoning die ze rechtszaak noemen). Zo kan het dat een man die niets meer deed dan een waxinelichthouder gooien naar het kolonialistisch voertuig van het koninklijk boeventuig een jaar in voorarrest zit en voor gek wordt verklaard. Zo kan het dat mensen langdurig in vreemdelingenbewaring worden gehouden. Zo kan het dat daklozen door de stad worden gejaagd, beboet en in politiecellen gegooid zodat ze het straatbeeld niet bevuilen, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

De terrorist, dat is de staat, en iedere ambtenaar en elke politicus die deze staat vertegenwoordigt. Is het opruien met een terroristisch oogmerk als ik zou zeggen dat het niets meer en niets minder dan zelfverdediging zou zijn wanneer deze staat zou worden aangevallen? Het zijn maar woorden, en ze zetten nog niets eens het papier waarop ze staan in brand. Of uw beeldscherm.

Vrijdag 16 september 2011

Ik werd vrijgelaten. Nu was ik pas echt verbaasd. Daags ervoor had het er nog naar uit gezien dat er een voorgeleiding bij de rechter-commissaris zou komen. Ik bereidde me voor op langdurig voorarrest. En dan ineens..

Ik vertrouwde het al niet. Er moest een adder onder het gras schuilen. Ofwel men liet mij gaan om mij te volgen, af te luisteren, af te tappen, in de gaten te houden, in één of andere val te lopen, ofwel.. ja, wat eigenlijk?

De adder is tevoorschijn gekomen. De adder heeft het gezicht van de Officier van Justitie die bedacht heeft dat de zaak tegen mij nog sterker zou worden indien zou kunnen worden aangetoond dat ik (andermaal volgens hen allicht) in herhaling zou vallen. Als dát geen reden is om haar maandenlang op te laten bergen, dan eet ik mijn toga op, zal hij gedacht hebben!
Zou ik eigenhandig de wapens hen daarvoor in handen geven? Zo niet, dan was daarvoor hier de oplossing, gelegen in het nog altijd aanwezig zijn van de gewraakte teksten op mijn website. De 'nieuwe pleegperiode' werd in stelling gebracht. Ik hoefde er niets voor te doen om opnieuw te worden beschuldigd. Hoe Kafkaesk kan het nog meer worden dan het al was?

Ja, het kan nóg Kafkaesker. Want de OvJ besloot om mij niet plompverloren simpelweg opnieuw op te laten pakken, hetgeen eenvoudig had gekund door een nieuw arrestatiebevel uit te vaardigen, nee, de advocaat werd gebeld. Het werd aangekondigd. Dit was afgelopen woensdag, 21 september 2011: “We gaan haar opnieuw aanhouden”. Doel: druk uitoefenen op mij om mezelf te censureren.

Natuurlijk censureer ik mezelf niet, zelfs niet in het licht van dit dreigement. Alle teksten op mijn website zijn vrijheid van meningsuiting, scherp, waarachtig, aanvallend, confronterend, en vooral: noodzakelijk in het licht van de repressie die zoveel mensen het leven kost om vooral maar de kapitalistische economie in stand te houden.

Juridisch: Ik ben voor die teksten nog niet eens veroordeeld, dus geldt zowel voor mij als voor die teksten: “Onschuldig tot schuld is bewezen”. Dit zijn maar juridische argumenten natuurlijk, net als het argument dat je niet twee keer voor hetzelfde feit kan worden aangehouden,en het is voer voor de advocaten die zich met deze zaak bezig houden. Maar wat mij bezighoudt is de politiek die hier wordt bedreven. Een politiek zoals we die mogen verwachten in Nederland anno 2011. Een politiek die een politiek tegenstandster de mond wil snoeren, tot terrorist bombarderen, en dat allemaal om de aandacht af te leiden van de slopende regimes in de detentiecentra en gevangenissen, van de klopjacht op een ieder die zich niet ten dienste stelt van kapitaal en bedrijfsleven.

We mogen ons niet in de verdediging laten drukken. We moeten ervoor zorgen dat de staat telkens opnieuw met onze aanklachten te maken krijgt, dat de staat zich moet verklaren en verdedigen. Leg maar eens uit, Leers, waarom je je niet verantwoordelijk voelt als iemand zich in brand steekt. Het is dit jaar al zeker twee keer gebeurd, niet alleen die ene keer op de Dam. Hoe kun je slapen 's nachts, Gerd?

Intussen zie ik oproep na oproep verschijnen op internet om mijn teksten te verspreiden. Daarvoor hoefde ik niets te doen. Al hadden ze me vastgehouden en doen ze dat waarschijnlijk straks weer, het OM heeft met de aanklacht tegen mij zelf zorg gedragen voor de verdere verspreiding van die volgens hen opruiende teksten. De grootste opruier, dat zijn zij zelf! Ik zou hen dankbaar moeten zijn voor het citeren uit mijn teksten in hun persbericht. Een ieder hoefde de citaten maar te googelen om op de hele teksten uit te komen, op mijn hele website, nog altijd online, en de volledige aanklachten te lezen. Door de politieke vervolging van mijn persoon zijn die teksten niet meer weg te slaan van het internet, en wie weet waar nog meer. Dat had ik in mijn eentje nooit kunnen bereiken.

Dank, ieder die solidair is, die steunverklaringen uitbrengt, en die het OM helpt bekendheid te geven aan al die aanklachten tegen de Neederlandse staat!

Wat gaat er nu gebeuren?

Het is vrijdagavond 23 september 2011. De OvJ heeft tegen de advocaat gezegd dat tot en met dit weekend 'nog niets wordt gedaan'. Waarom is dit? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de OvJ dit uit de goedheid van zijn hart heeft gedaan.

Is dit intimidatie om mij tot zelfcensuur te bewegen, omdat het juridisch niet haalbaar is de host te dwingen de website te verwijderen? Is dit doelbewust zo gedaan om mij de gelegenheid te geven de teksten te verwijderen, waarna tot arrestatie en voorgeleiding kan worden overgegaan, en kan worden geroepen: “Zie je wel! Gevaar voor herhaling!”?

En wat gebeurt er met alle informatie die men bij de huiszoeking heeft verkregen? Hoeveel onderzoeken lopen er nog, tegen wie en waarom? Is mijn vervolging het resultaat van onmacht om andere mensen voor andere zaken te pakken, of is het de opmaat voor de zo gewenste harde aanpak van anarchisten in Neederland en België?

Als de staat censuur wenst, zal de staat zelf de handen vuil moeten maken, zoals ze ook de handen vuil maakt aan alle andere repressie, welke juist die is, die we aanklagen en aanvallen. Het is zaak om te laten zien, dat wanneer men iemand eruit pikt om een voorbeeld te stellen, dat dit niet afschrikt maar juist meer mensen in verzet doet komen.

Laat de staat het repressieve gezicht zien, dan weet men het tenminste te herkennen en aan te wijzen. Dit is nog maar het begin.

Joke Kaviaar 23 september 2011


My opinion is incitement! Resist and defy the terrorist state!

On september 13th police came at my door. I opened, expecting the mailman to bring yet another summons. “Nationale Recherche,” they said “Are you ms. K.?”. “Yes..” I answered a little hesitant. “You are under arrest for incitement!” and that was it.

Little over an hour later I found myself in police custody all the way in Zwolle and was held there for three days, under all possible restrictions. Meanwhile, they searched my home thoroughly, made photographs of the house and whatever documents I don't all know about, and took possesion of several computers, hard drives, USB sticks, recordings of poetry performances etcetera.

Now what did I do, according to the charges of incitement with a terrorist motive, to be labeled a terrorist suspect?

Well. All I did was write. I wrote and wrote and wrote over the past seven years, articles, poetry, prose, columns, all in words blaming and attacking the state of The Netherlands and the Fortress of Europe for it's murderous policy against migrants, asylum seekers, so called illegals. For it's detention centers, for it's Frontex hunting people down to drown, for it's racism, nationalism, for it's colonialism, for it's capitalist ideology, it's profits, it's democratic hypocrisy.

Now it seems that some, at least four, of my writings are considered to be call outs for violence against the minister of migration, Leers, against the council of ministers, and against government buildings. It also seems that it is not allowed to say that it is time for a new generation to take over from the 80's and 90's group RARA, that set fires to the MAKRO company to force them out of the South Africa apartheid regime.

Well, excuse me for living!

This repression that I am now facing is however not something new and was to be expected. The Dutch intelligence agency AIVD reported back in 2009 that activism against the Dutch asylum policy was extremist, and I was 'honoured' with a quote in this report, called 'The fire of resistence'. Since then, every now and then either media or politicians wrote and spoke of actions against the IND (dutch immigration office), and companies that are involved in building detention centers. Companies such as BAM, now responsible for building the new deportation camp at Schiphol. Several small arson attacks took place over the past few months. During a similar campaign against a new deportation center at Rotterdam Airport, fire was set to the offices of the building company that were placed at the building site. Responsible politicians and directors of companies were visited at home, just to let them know: STOP.

All groups involved are careful enough not to get caught. Bravo!

Now, in order to try to bring to an end resistance against the Dutch national-socialist immigration policy that is about to prohibit their self invented illegality, a special prosecuter has been assigned to lead all investigations. They have come up with nothing, again, so far.. So, what do they do, to make it seem not all in vain? They arrest the undersigned big mouthed anarchist writer to set an example.

What's next? Without a doubt, I refuse to take offline the texts involved, and I keep my website up and running. That must hurt. So the DA made a phone call to my lawyer and announced: “We are going to arrest her again. Keeping the texts online is a new offence.” Immediately my lawyer protested that this is not possible. Now the DA seems to wait for the lawyers letter, explaining his own laws to him. But this does not mean that I'm in the clear. It's only a stay of execution.

Right now, the texts get spread further, mirror websites are duplicating like cockroaches, and solidarity statements are made all around. Thanks everyone! Ofcourse, i would not in the least bit be surprised if the DA is not amused by all of this, loses patience and sends out that arrest warrant sooner. Also, it is very well possible that police investigators find on my website, or elsewhere on the web, new texts with new reasons for new charges. Some freedom of speech, huh? Is being censored freedom? Is being prosecuted for an opinion freedom? Freedom of speech is reserved for right wing extremist politicians, for racists, sexists, and all the like!

What do we expect of the state that we fight? A friendly face? Ha! Of course not. I predict that this is just the beginning of more opression that migration anarchist activists will face in the (near?) future. We all need to be preparing ourselves to defy, resist, to fight back. There is no reason to not expect repression. After all, it's been going for many years. It took the life of migrants. It made people set fire to themselves. Still the minister of migration thinks he can sleep at night, not bothered by even the least bit of consience!?

Let him lay awake about resistance then!

Joke Kaviaar, september 26 2011 The texts are in Dutch, but here they are:
1. RARA, wiens rechtsorde is het?
2. Leers, het vuur en de dood
3. Neederland wordt schoongeveegd
4. Waar blijft de Hollandse Opstand?Update 6 oktober 2011: OvJ beslist 'binnen enkele dagen' over 2e arrestatie

Op 13 september kwam de Nationale Recherche mij thuis arresteren wegens 'opruiing', art. 131-2 en 132-2-3. er werd ook uitvoerig huiszoeking gedaan. Ik zat drie dagen in volledige beperking vast, en kwam vrij op 16 september.
Op 21 september belde de OvJ naar het advocatenkantoor en deelde mee: We gaan haar opnieuw arresteren.

De situatie nu, donderdag 6 oktober:


De tekening heet: “Sabotage the architect”

Vandaag heeft advocaat Jebbink een brief aan de OvJ van het landelijk parket gefaxt. Dit is waarschijnlijk de OvJ die is aangesteld door Teeven om het onderzoek naar alle acties tegen het 'asielbeleid' te coördineren.

Deze OvJ belde op 21 september, gisteren twee weken geleden intussen, naar het advocatenkantoor met de mededeling dat ze me opnieuw gingen arresteren vanwege dezelfde teksten, omdat deze nog op mijn website staan. De OvJ noemt dit 'een nieuwe pleegperiode', dus een 'nieuw strafbaar feit'.

Soeteman, die twee weken lang Jebbink tijdens vakantie verving, bewerkstelligde uitstel. De OvJ zou op een brief wachten waarin het standpunt van de verdediging wordt uiteengezet. Die brief is dus vandaag verzonden.

Argumenten zijn, kort samengevat in niet-juridische taal, dat het twee keer arresteren zou zijn voor hetzelfde feit, hetgeen niet kan, en dat als dit nu wel kan, ze me dan wel eindeloos iedere keer weer kunnen oppakken voor hetzelfde; dat er nog geen rechterlijke uitspraak is dat de teksten feitelijk opruiing zijn; en dat het weinig zin heeft doordat het OM zelf een persbericht met citaten heeft uitgebracht en daardoor zelf ervoor heeft gezorgd dat de teksten niet meer van het internet af te krijgen zijn, en dat mij arresteren dat niet oplost.

De OvJ heeft gezegd 'binnen enkele dagen' te beslissen. Ik heb geen idee hoe lang 'enkele dagen' duurt! Ook is niet duidelijk of de OvJ een negatieve beslissing eerst nog mededeelt. Het kan zijn dat hij dat niet doet.

Daarnaast zegt de OvJ steeds dat hij geen mededelingen doet over 'nieuwe feiten', waarmee hij doelt op alles wat ik schrijf en publiceer nadat ik ben vrijgelaten. Volgens Jebbink valt niet in te schatten hoe de teksten worden beoordeeld. Dit komt doordat het begrip opruiing erg is verruimd.

Overigens zie ik ook nog steeds politie en justitie teksten op mijn website bekijken. Het lijkt wel alsof ze nog steeds niet alles hebben gelezen en het onderzoek dus voorlopig nog niet is afgerond.

Met de verruiming van 'opruiing' wordt in feite het schrijven van een pittig, provocerend, hard, radicaal etc. artikel erg moeilijk gemaakt. Want waar ligt de grens???! Wat je nog wel en niet kunt schrijven kun je niet meer eenvoudigweg van te voren inschatten. Op deze manier blijft er van de vrijheid van meningsuiting dus bitter weinig over! Word ik geacht aan zelfcensuur te doen? Ik zou niet eens weten hoe!

De teksten staan, met de hele website, nog altijd online, en ik haal ze er niet vanaf. Er zijn intussen al behoorlijk wat mirrors verschenen, en de teksten in kwestie zijn her en der overgenomen, waarvoor bedankt iedereen die steun betuigt, en solidariteit.

NB. Interessant om te lezen is het dreigingsbeeld terrorisme in Nederland, waarin de NCTB in navolging van de AIVD doet alsof activisten tegen het asielbeleid terroristen zijn. Tegen deze achtergrond moet je mijn arrestatie en huiszoeking ook zien.

De echte terroristen, die werken voor de staat!

Joke Kaviaar, 6 oktober 2011Update 19 oktober 2011: Officier van justitie Schram speelt machtsspel

Maandagavond 17 oktober is een reactie gekomen van de officier van justitie van het landelijk parket, A.R.E. Schram, op de brief die advocaat Jebbink hem op 6 oktober heeft gestuurd. De advocaat stuurde deze brief om te beargumenteren waarom de OvJ niet voor de tweede keer voor hetzelfde feit tot arrestatie kan overgaan.

Het gaat hier om de teksten “Waar blijft de Hollandse opstand?”, “RARA, wiens rechtsorde is het?”, “Leers, het vuur en de dood”, en “Neederland wordt schoongeveegd”. De teksten staan nog altijd op de website en de OvJ beschouwt dit als 'een tweede pleegperiode'. Op 21 september belde hij het advocatenkantoor en deelde mee: “Wij gaan haar opnieuw aanhouden”.

De teksten waar de staat zo bang voor is, zijn nog eens na te lezen, hier:
RARA, wiens rechtsorde is het?
Leers, het vuur en de dood
Neederland wordt schoongeveegd
Waar blijft de Hollandse Opstand?

Vorige week nog leek het erop dat een beslissing volgend op de advocatenbrief elk moment zou volgen. In de brief van maandag schrijft Schram:

“Inderdaad heb ik met uw kantoorgenoot gesproken over de constatering dat de teksten waarvoor uw cliënt op 13 september terzake opruiing is aangehouden nog steeds te raadplegen waren (en zijn) via de website jokekaviaar.nl. Ik heb aangegeven dat een hernieuwde aanhouding van uw cliënt onder bepaalde omstandigheden denkbaar is. In mijn verdere afweging en besluitvorming hierover zal ik de door u aangedragen argumenten tegen de door mij geopperde mogelijkheid vanzelfsprekend betrekken. Indien nodig zal ik u mijn standpunt te zijner tijd nader toelichten.”

Met “bepaalde omstandigheden” doelt de Ovj op het nog op de website staan van de teksten. Als je de links hierboven volgt, zul je zien dat de teksten nog op de website staan. Ook Schram weet dit, zo blijkt uit de brief. Waarom talmt hij dan?

Het antwoord is eenvoudig: Schram speelt een machtsspel. Hij wil de druk opvoeren, de dreiging laten hangen, de indruk wekken dat wanneer de teksten van de website verdwijnen, hij wel eens zou kunnen afzien van die 'hernieuwde aanhouding'. Deze manier van werken past helemaal bij de tendens die in de politiek op het gebied van strafrecht te zien is. Minder onvoorwaardelijke straffen, meer maatregelen en voorwaarden verbinden aan (voorwaardelijke) straffen met een langere proeftijd, de tenuitvoerlegging ervan. We hebben al het nieuwe systeem van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (sinds 1 juli 2008), en we zien steeds vaker gebiedsverboden. Ook contactverboden horen tegenwoordig tot de wettelijke mogelijkheid. Doel van dit alles: gedragsbeïnvloeding.

Ik kan de Ovj Schram vertellen dat hij zijn zin niet gaat krijgen, hoe lang hij ook van plan is dat zwaard van hem boven mijn hoofd te laten bungelen. De teksten zullen al die tijd verder worden verspreid, en zijn dat al zodanig dat zelfs het verwijderen van de teksten van mijn website niet meer dan een pyrrusoverwinning zou zijn voor het openbaar ministerie. Dan nog: dat zullen ze zelf moeten doen. Het eigenhandig verwijderen van de teksten is zoiets als de hand aan jezelf slaan, de amputatie van een lichaamsdeel, zelfverminking.

Schram wil het hard spelen. Hij kan het krijgen.

Joke Kaviaar 19 oktober 2011