Home meer procesteksten
Stop Deportaties NO BORDERS!


Berichten behorend bij onderstaande teksten:
Bij tekst verschoningsverzoek: Rechter gewraakt in rechtszaak raadszaalbezetting Soest
Bij tekst 'Feit is': openingscommissie zaanse schande veroordeeld

Twee teksten aan dovemansoren gericht.


    Vooraf: In één week tijd twee rechtszaken. De eerste ging over de bezetting van de raadszaal van de gemeente Soest, vanwege door hen verleende vergunningen voor de nieuwbouw van Kamp Zeist. De tweede ging over een theatraal protest bij de opening van de Zaanse bajesboten.

    Ik ben er klaar mee. Meer heb ik de dames en heren rechters niet meer te zeggen na alle eerdere procesverklaringen en dit. Geen enkele proceshouding is bevredigend. Hooguit voor even. Maar dan komt tenslotte die veroordeling, liefst voorzien van een preek over democratie en over hoe 'we' hier 'met z'n allen voor gekozen hebben'.

    BULLSHIT!

    Er wachten me nog meer dagvaardingen en rechtszaken. Ik houd ze voor gezien. Laat de lakeien maar de lakeien zijn. De acties gaan onverminderd door!
Utrecht, 25 februari 2009: verzoek aan de politierechter om zich te verschonen

Meneer/mevrouw de rechter, ik vraag u zich te verschonen. Ik verzoek u met klem om u terug te trekken. Ik zal u uitleggen waarom u noch onpartijdig, noch onbevooroordeeld kunt zijn.

U kunt alleen oordelen aan de hand van de wetten van dit land, gemaakt door regeerders die op hun beurt geregeerd worden door het grootkapitaal, de economische belangen.

Dit is een rechtsorde die ik de mijne niet noem omdat zij de armen straft om hun bezitsloosheid, en de vluchtelingen straft om hun zoektocht naar geluk.

Een rechtsorde die huiseigenaren en speculanten, banken en grote bedrijven beloont door datgene dat zij hun bezit noemen te beschermen.

Een rechtsorde die naties beschermt door dat wat zij hun landsgrenzen noemen te behoeden voor mensen die worden gezien als indringers, alsof zij inbreken in onze veiligheid, mensen zonder verblijfspapieren, zonder status.

Een rechtsorde die een tweedeling creëert tussen kansloos en kansrijk, tussen untermensch en übermensch.

Dit is de rechtsorde die u wèl de uwe noemt. Het gelijk en het recht daarvan betwist ik, en bestrijd ik. En daarmee bestrijd ik u. Niet als mens, wel als instituut. Niet als persoon, wel als rechtsdienaar. En dus kunt u niet onpartijdig zijn.

U bent niets anders dan een marionet waarvan de touwtjes goed uit het zicht worden gehouden. Touwtjes bespeeld door weer een andere marionet, die ook weer in handen is van de volgende. Allen marionetten, steeds groter, steeds machtiger. De machtigste kan ik niet eens zien. Maar u zie ik wel.

De rechtspraak kan niet onafhankelijk zijn ten opzichte van mensen die dit systeem bevechten, want het systeem is zo ingericht dat het u in staat stelt repressief op te treden. Sterker nog: dat is uw taak.

Elke straf die u uitspreekt zal een schuldig verklaring zijn aan de hand van deze wetten van dit land. Een vrijspraak zal nooit een principiële zijn, hooguit het gevolg van fouten gemaakt door het politie of justitie apparaat, en blootgelegd door de verdediging. Noch zo'n straf, noch zo'n vrijspraak kan ik als onafhankelijk besluit aanvaarden.

Er is maar één ding dat ik kan aanvaarden, hier en vandaag: dat u zich terugtrekt omdat u principieel vindt dat ik gelijk heb. Dit besluit dat ik van u verlang, is een vraag aan de rechter en een vraag aan de mens in die toga.

Laat ik zelf eens de toga aantrekken en u voorleggen waaraan de Nederlandse staat zich schuldig maakt. Aanklachten die u uit de mond van de officier van justitie niet zult horen.

Doden ten gevolge van beleid dat mensen zonder papieren uitsluit: aan de grenzen van Europa, door verdrinking in de oceaan, door verstikking in containers. Doden op straat, door ziekte, door zelfmoord, sterfgevallen van mensen die niets anders dan zwerven konden, illegaal of ongewenst verklaard.

Doden in de detentiecentra: door veronachtzaming en verwaarlozing, door zelfmoord, door brand. Mishandelingen tijdens deportaties. Marteling door isolatie, dwang, en onzekerheid. Het opsluiten van kinderen, en mensen die al aan foltering zijn blootgesteld. De deportatie van mensen naar onveilige gebieden. Vrijheidsberoving, gijzeling.

Kortom: vele schendingen van mensenrechten zoals benoemd en vastgelegd door de staten zelf. Zij zijn dus in strijd met zichzelf, maar wijzen liever met de vinger naar andere landen om hun eigen misdaden te verdoezelen.

Wie vervolgt de BV Nederland? Wie veroordeelt een hele reeks aan ministers en staatssecretarissen, minister presidenten en andere regeringsleiders? Wie veroordeelt hoge ambtenaren bij de IND, bij justitie? Wie veroordeelt de rechters die zitting hebben in de vreemdelingenkamer, die ook 'alleen maar de wet uitvoeren'?

U?

Nee. Want u heeft zich verbonden en dus geketend aan diezelfde wetten, aan de regels van Fort Europa, aan de nationalistische politiek, aan de economische belangen, aan de maatschappij die overconsumptie boven gelijke verdeling van welvaart stelt, aan een samenleving die zich democratisch noemt maar die in feite de dictatuur van het recht van de sterkste is.

Het is die samenleving, die maatschappij, die politiek, die economische orde; het zijn die wetten en regels, die ik willens en wetens overtreed omdat zij racistisch zijn, omdat zij verdeeldheid, angst en haat zaaien onder de bevolking, en alles vertrappen dat niet weerbaar is.

Die ketenen, die boeien, die moeten gebroken worden. Doorgezaagd, versplinterd, losgetrokken. De muren van de BV Nederland, van het Fort Europa, afgebroken: steen voor steen, de hekken paal voor paal, afbreken de grensbewaking, camera's, patrouilles, agenten, militairen, fregatten, detectiepoortjes, scanners, rfid-chips…

U kunt vandaag uw steentje bijdragen en u terugtrekken, zich verschonen. Of u kunt mijn verzoek negeren en het bewijs leveren, niet dat ík een misdrijf heb gepleegd, maar dat u medeplichtig bent en wilt blijven aan moord, marteling, mishandeling, uitbuiting, gijzeling, haat zaaien en zelfverrijking.

Ik verneem nu graag uw besluit.

Joke Kaviaar 25/2/09

4 maart 2009, rechtszaak Zaanse Schande, Haarlem
Feit is dat dit een politieke zaak is


Feit is dat Nederland steeds meer cellen bouwt om mensen zonder papieren in op te sluiten. Feit is dat er in Nederland genoeg ruimte is voor vluchtelingen. Feit is dat deze ruimte is in detentiecentra is, in afgelegen AZC's, en in uitzetcentra.

Feit is dat we geld genoeg hebben om onze eigen rijkdom te handhaven. Feit is dat we misbruik maken van goedkope arbeidskrachten. Feit is dat we misbruik maken van armoede in de derde wereld.

Feit is dat mensen in detentiecentra en tijdens deportaties worden mishandeld. Feit is dat mensen worden geïsoleerd, gek gemaakt, ziek gemaakt, gecriminaliseerd. Feit is dat mensen in martelende onzekerheid over hun toekomst worden gelaten.

Feit is dat mensen op dit moment in hongerstaking zijn in het cellencomplex Schiphol Oost. Feit is dat justitie liegt over de mishandelingen en de hongerstakingen. Feit is dat de IND liegt om mensen in vreemdelingenbewaring te zetten en te houden.

Feit is dat mensen rechteloos en kansloos op straat worden gegooid. Feit is dat mensen worden gedeporteerd naar voor hen gevaarlijke landen en gebieden Feit is dat systematisch mensenrechten worden geschonden door de BV Nederland en Fort Europa

Feit is dat mensen de dood in worden gejaagd door politie, grensbewaking, marechaussee, Frontex Feit is dat mensen uit wanhoop zelfmoord plegen Feit is dat bewakers mensen laten creperen in isoleercellen

Feit is dat ook mensen zonder papieren, ongedocumenteerden, geïllegaliseerden, uitgeprocedeeerden, mensen zijn Feit is dat landen en naties begrensd zijn door nationalistische sentimenten Feit is dat 'eigen volk eerst' gemeengoed is geworden
Feit is dat mensen stikken in containers Feit is dat mensen verdrinken met gammele bootjes op de oceaan Feit is dat het niemand wat kan schelen

Feit is dat ambtenaren en rechters alleen maar marionetten zijn van deze economische orde Feit is dat ministers en regeringsleiders alleen maar marionetten zijn van deze economische orde Feit is dat het bestaan van zoiets als vreemdelingenrecht het recht om opgesloten te worden inhoudt, niets meer en niets minder en dus niets met recht te maken heeft, of het moet Onrecht zijn

Feit is dat er mensen zijn die protesteren maar dat niet wordt geluisterd. Feit is dat er mensen zijn die in verzet komen en dat die worden vervolgd Feit is dat ik er daar één van ben, en dat het simpele feit dat ik hier absurde beschuldigingen moet aanhoren niet zal betekenen dat ik mijn verzet zal staken,

Integendeel:

Feit is dat het niet de laatste keer is geweest, dat het niet de laatste keer zal zijn en dat de wetten van dit land die mijn ongehoorzaamheid willen verbieden voor mij slechts papier zijn dat in brand kan worden gestoken.

Want..

Feit is dat deze rechtbank verantwoordelijk is voor de onterechte veroordeling van Ahmed Isa om de Schipholbrand. Feit is dat het openbaar ministerie niet de verantwoordelijk ministers vervolgt. Feit is dat het bewijs voor al deze feiten systematisch onder tafel wordt geveegd.

Dat zijn de feiten in deze zaak. Deze, en nog veel meer. In wezen zijn al deze feiten zo zwaarwegend dat ik hier niet anders kan concluderen dan dat er geen andere reden voor een vervolging en veroordeling van mijn persoon kan bestaan, dan een politieke reden. In feite is deze rechtszaak een schertsvertoning die ik slechts bijwoon om deze feiten op te sommen, en met deze opsomming eindigt wat ik over deze zaak te zeggen heb. Wat er verder nog gezegd zal worden is vooral van juridisch gehalte, als passend op deze plaats. Daar heb ik weinig aan toe te voegen. Het maakt onderdeel uit van deze rechtsstaat, die de mijne niet is. Ik neem er slechts kennis van omdat men zijn tegenstander dient te kennen om hem te kunnen bestrijden.

De strijd gaat door, voor vrijheid en gelijkheid, voor zelfbeschikking en zelfbeheer, voor open grenzen en vrije migratie, ongeacht dagvaardingen en vonnissen. Omdat die er niet toe doen, zolang mensen voor onbepaalde tijd in grote onzekerheid worden opgesloten om de macht van de westerse economie te kunnen beschermen en te kunnen waarborgen. Hiermee is wat mij betreft het allerlaatste gezegd over de feiten.

Joke Kaviaar 5/3/09
NO BORDERS!