HomeDe meeste van deze gedichten zijn opgenomen in de bundel VUILE WAPENS SCHONE HANDEN. Als je de bundel hebt, zul je zien dat ik er nog wat aan gesleuteld heb voor de uitgave. De hieronder staande versies zijn dus de oorspronkelijke versies en moet ik nog vervangen door de definitieve.
Ga naar pagina 1 / Ga naar pagina 2 / Ga naar pagina 4

Hieronder de tot dusver aan deze nieuwe pagina toegevoegde gedichten (vanaf juli 2011). Recentste bovenaan.

Zaans Laf
Laat ze Gaan
Littekens
Verkopen is een vak!
Groeten uit Griekenland
Hospi Taal
De Burokraat
Daar, waar het brandt!
Wie ik ben?
Wacht niet langer!
BloedvergietenZaans Laf

't Waren jaren van klamme handen,
van die bajesboten aan de Zaan
Werk en geld waren zij, de vreemde
gevangenen - Protest zwelde aan

Van 't lokale bestuur kwam geen "nee"
tijdens het Zaanse beraad
Er kwam, op een enkeling na,
geen bezwaar tegen 't plan B&W

Men luisterde wel naar berichten
van Amnesty en jaja, men knikte,
men snifte en wikte, maar voor
verzet zou men nimmer nooit zwichten!

En verhalen, ze mochten niet baten,
over angst, over zelfmoord - Nee,
doofstom waren zij met een stem,
zij zouden het volmondig zo laten

Ja, redeneren kunnen zovelen
Politici nog wel het beste - Alleen,
't heeft met waarheid niets gemeen
't gaat erom met de woorden te spelen

"Stop de waanzin! Nu meteen!"
klonk het uit hees geworden kelen
"Weg met de Zaanse Schande!"
Werd het ooit wel gehoord?

Hoe veel nog hebben zich verhangen,
hoeveel zijn in isolatie gesmoord,
vermoord de wil om te leven, om
enkel economisch belangen?

Zaans lef, waar was nu de moed?
Die geschiedenis is zo duister en laf
Zullen Zaanse koren ooit zingen hiervan,
van de haat die hierdoor werd gevoed?

Joke Kaviaar, 31 augustus 2013Laat ze gaan!

Laat ze gaan, laat ze gaan

Laat de wolken, de wolken
Laat ze kruipen en vooruitgaan
Laat ze druppelen of buien
Laat ze donderen, bliksemen
Laat ze wind en zon beminnen

Laat de golven, de golven
Laat ze schuimen en dansen
Laat ze wuiven naar de wolken
Laat ze kibbelen en zingen
Laat ze spelen met de wind

Laat het water, het water
thuis zijn voor de vissen
en aan de meeuwen, jan van
genten en de pinguins,
aan dolfijnen, eten geven

Laat de diepte, de diepte
aan koralen op de bodem
aan de stilte en het duister
Eindpunt voor de golven
en het water en de wind,

Laat zachtjes wiegen de sloep
waarin mensen van het land
met hun peddels en hun kind'ren
Zomaar op je zijn gaan varen,
zo bewust van je luimen

Oh, water en wind, wees een vrind
Niet te hard en niet te ruig en
niet te nat en niet te koud
Wees een liefde, goede zee
Laat ze gaan, de kusten kussen

Laat niet omslaan, niet lek slaan
Laat niet zinken, niet zinken
Niet verdrinken in je diepte,
de mensen en hun noden
Laat ze gaan, laat ze gaan

Laat ze gaan, laat ze gaan

Joke Kaviaar, 9 mei 2013Littekens (bij de herdenking van Nashwan, Koekamp, Den Haag, 6 mei 2013)

Als politici en ambtenaren ze bereid waren te lezen,
de littekens,

die van bommen en van kogels
van granaatscherven
die van messen en brandende sigaretten

Als mensen die zich dienstbaar maken aan
regels en wetten die
net zoveel littekens achterlaten -
die van 't ongewisse, van afwachting
van teleurstelling
die van angst en van verdriet -
als wapens dat kunnen doen

Als die de littekens bereid waren te lezen,
die mensen
In plaats van er meer bij te maken

Als papieren die worden afgedrukt in
kantoren en politiebureaus -
die van afwijzing en terechtwijzing -
die
net zoveel littekens achterlaten
als het niet hebben van papieren -
die van nationaliteit en identiteit
die
van bewijzen

Als die de littekens durfden te laten zien,
die papieren
In plaats van ze uit te wissen

dan kon een mens eindelijk meer zijn
dan enkel de som van zijn littekens
Een verhalenverteller

Er zijn er die verhalen vertellen
als een grap, een niemanddal

Er zijn er die verhalen vertellen
die onvergetelijk zijn

En daarom groet ik Nashwan en zovele anderen
die stierven aan hun littekens
toen zij hun verhalen kwamen vertellen

Waarom zij er niet meer zijn?
Om de littekens
Om de ongehoorde
en
ongelezen
littekens

Laten wij dan hun verhalen vertellen
en
doorgeven

Eens zal er iemand moeten luisteren


* Lees hier de verhalen van Nashwan en van andere vluchtelingen op de website van Recht op Bestaan

Joke Kaviaar, 6 mei 2013Verkopen is een vak!

Billboards met reclame
Ze vervuilen onze straten
Schreeuwen - krijsen - wijzen
Roepen koop - koop - koop!

Billboards groot en felverlicht
nemen de nacht en de sterren
Nemen 't uitzicht op het verre
In je smoel, je ogen - hier!

Hebben - nemen - reclame
Vreten - zuipen - keuze zat
Brult en buldert kapitalen
Duur - duurder - duurst

Verkopen is een vak!
Nu verkiezingen met slogans
Oneliners met leugens
Stem op mij - mij - mij!

Billboards vol beloften
nemen macht van je af
Van je denken en je doen
Het is kiezen zonder keuze tussen

Koppen - koppen - koppen
van politici met naam
in hun neon - neonletters
Zeggen niks - niks - niks

Democratische commercie
Wie biedt meer en wie doet minder
Hou jezelf niet voor de gek
Hou je stem in je bek

Zij zijn nét als producten
en wij zijn de consument!
Ja - verkopen is een vak
Ze verkopen kouwe kak

Je kan beter maar niks hopen
met partijen na te lopen
Met je stemmen en je rechten
Hee - je kan maar beter vechten!

Joke Kaviaar 8 september 2012Groeten uit Griekenland

Langs het strand
gewandeld, 't was
een dag van dansende golven,
van 't bruinen van
bleke bast en boezem en
van de verleiding

Tenen in 't schuim en
het water, een duik,
en dan,
achter een rots

De geur van verrotting
Vergooide visvangst?

Planken hout,
versplinterd, verweerd,
liggen stukgeslagen

De zee toont zich
een woesteling
maar 't was niet de zilte
die wreed was

De overstekelingen,
aangevreten, aangespoeld,
waren vreemdelingen

De lijken zijn
in plastic zakken
geritst en gelabeld

'Grens Griekenland'

Van de planken
bouwden wij,
vakantiegangers,
diezelfde avond
een kampvuur

Joke Kaviaar, 6 september 2011Hospi Taal

Pennelikkers pilledraaiers
Spuitenprikkers - Allen zeggen
Jij bent gek

Sleuteldraaiers witte jassen
zielenaaiers - Allen lullen
uit hun nek

Wie ben ik te protesteren
Weer proberen uit te leggen -
Ach verrek!

Ik ben niet ziek - heb geen syndroom
Alleen kritiek en zonder schroom
Dus ik ben gek?

Alle dienders zijn bandieten
Mogen schieten - Kom maar gek,
ik schiet je lek!

Politiek en persmuskieten
roepen schuldig! - Weg die gek
Achter 't hek!

Sluit maar op in een gesticht
stempel brandmerk interventie
Veilig weg

Medislagers medicijnen
Weg te kwijnen vastgebonden
Hou je bek!

Boeien dwangbuis diagnose
Voer voor boeken en rapporten
Ben ontdekt door

professoren farmaceuten
Proefkonijn met nieuwe stoornis
Nieuw gebrek

Vastgebonden en verslonden
Machtswellust van industrie en
dat is recht?!

Platgespoten naar de klote
Uit de kleren separeren
Zal je leren

Wordt dan beter! Wat is beter?
Doorgedraaid in eigen stront -
Ongezond!

Nog meer gekken - zakken spekken
Drugs en bedden voor de gekken
Ben niet gek!

Ben niet gek - ik heb het door
Gevaar voor winsten en promotie
ben ik- daarom ben ik gek

Joke Kaviaar, 15 augustus 2011De Burokraat

Ik ben de burokraat
Mijn regels mij heilig
Mijn wetten mijn richtlijn
Mijn wereld mijn buro

Mijn werk mijn religie
Ik ben de burokraat
Ik gaap op mijn stoel
naar beeldscherm en klok

Wat moet ik met die mensen
die formulieren invullen,
verzoeken indienen,
bezwaar maken, klagen?

Vanwaar al die mappen,
geperforeerde paperassen?
Uw kenmerk mijn onderwerp
Ze blijven maar komen

Men heeft erop geschreven,
gekrabbeld, getekend
Onleesbaar en zielig
Het doet niet ter zake

Ik handel het af
op routine op volgorde
van binnenkomst
Gestempelde stapels

Ik kan niet anders doen
dan hoofdstuk zeven, lid negen,
sub vier te hanteren
Te oordelen naar de letter

Te handhaven, beslissen
Ik kan me niet vergissen
Goed is het altijd en
moeilijk is het nooit

Ze kunnen hogerop,
in bezwaar, in beroep
Procederen bij collega's
in kamers als deze

In gebouwen als deze
waar wordt behandeld,
beoordeeld, afgewezen
Wij worden wel betaald

Wij, de burokraten
Wij zorgen dat het klopt
tot de dood erop volgt,
de papierversnipperaar

Joke Kaviaar, 13 augustus 2011Daar, waar het brandt!

Waar is het slagveld, als
geen geweervuur te horen is,
er geen bommen vallen,
geen luchtalarm af gaat?

Waar is het slagveld, als
het nieuws er niet van spreekt,
de kranten er niet mee bedrukt zijn,
roddels en reclame als altijd?

Toch, ik weet het
Er is een oorlog gaande, want
er zijn kampen ingericht,
dag na dag deportaties, doden

Ja, ik hoor het,
dat mensen zich verschuilen,
voor razzia's op vlucht zijn,
hongerig en zwervende

Waar is het document,
waarin die oorlog werd verklaard,
de vijand werd aangewezen,
de grenzen getrokken?

Wie tekende dat document,
dat vervolging instelde,
de wapens inzette,
de verborgen soldaten?

Waarom is het, die stilte,
die in vrede en democratie
verstopte massamoord, die
zich niet durft vertonen?

Waarom is het, die schaamte,
als de agressors zeggen dat
zij het recht hebben, en de wet,
't geweldsmonopolie, en 't geld?

Waarom het slagveld verhullen?
Omdat de lijken, uit zee gevist,
verhongerd, verdronken, geen
oorlogsslachtoffers heten mogen?

Waarom het slagveld niet tonen?
Omdat het geen oorlog heten mag?
Immers, dan zou de vijand
terug mogen slaan-

Waarom de oorlog niet benoemen?
Opdat de vijand crimineel,
terrorist, illegaal, verslaafd,
onwaardig kan worden genoemd?

Toch, het is er, die oorlog,
en neemt gevangenen
Zij mochten zich niet wapenen
Zelfs mogen zij niet bestaan

Toch, het is er, die oorlog,
al zien we geen bloed,
ruiken geen ontbinding
De tekenen zijn daar!

De tekenen! Het vlaggen,
't nationalistisch gebulder,
de grensbewaking, de haat
gericht op alles wat vreemd is

De tekenen! Het schuilen,
het fluisteren van verhalen,
vervalste paspoorten, de angst
voor alle uniformdragers

Waar het slagveld is?
In de lucht die we ademen,
de straten waarin we lopen
In de woorden van politici

Waar het slagveld is?
In het zwijgen van medici,
religieuzen, humanisten, hun
geheimhoudingscontracten

Waar het slagveld is?
In het werk aan wapens,
camera's, controle, aan
deuren, sloten en muren

Waar het slagveld is?
Het is waar het zichtbaar wordt
zodra we gaan terug slaan
't Zal daar zijn, waar het brandt

Wie dan vraagt, waar het is,
het slagveld, zeggen we

Daar is het slagveld!
Daar, waar het brandt!

Joke Kaviaar, 1 augustus 2011Wie ik ben?

Een leven lang zal ik het antwoord
weten, zoeken, niet willen weten

Toont u eens aan, zeggen ambtenaren,
afkomst, huidskleur, herseninhoud,
geboortedatum, geboorteplaats

Barst! Wat zal dit individu
kiezen, ontwijken, dromen,
wensen, vervloeken, verstoppen?

Veranderlijk verdomd!
Kind en volwassen, verstandig en gestoord
bedroefd, uitbundig, groots en nietig

Het ik dat ik ben, dat was, is, en zal zoveel
maar niet in de digitale opslagplaatsen,
van Staatswege ingericht,

daar is het ik voor altijd
waar het is, zal het blijven zoals
het is, en aantekeningen krijgen

Daar kunnen we in verdwalen,
ons verliezen in rapportages
beoordelingen, documentatie, dossiers

Daar komen we onszelf weer tegen,
geregistreerd, bestempeld, ingedeeld,
voorzien van chips en codes

Dat is het, wie wij zijn,
onbekenden voor onszelf
Dat zijn wij, ingescand en ingeschat

Wie ik ben? Vraag het
hen, die mijn waarde hebben bepaald
Bankrekening, onkostenposten!

Wie ik ben? Vraag het
hen, die mij een nationaliteit hebben opgedrongen
Keurslijf, dwangbuis!

Vraag het hen, wie ik ben, indien zij
klaar zijn met de analyse van mijn
DNA, vingerafdrukken en ogen

Vraag het hen, wat ik ben,
een ziekte, veiligheidsrisico,
vreemdeling, een nieuwe soort?

Mij wordt nooit wat verteld!

Joke Kaviaar, 26 juli 2011Wacht niet langer!

't Is altijd wachten op
toestemming
Om naar huis te mogen
Om op reis te gaan
Om verder te gaan

Het is wachten op
erkenning
Van ons bestaan
Ons kunnen
Van ons geduld

Het is wachten op betaling
Van ons loon
Onze belastingteruggaaf
Of onze gelijke munt

Het is wachten op
vervulling
Van al die wensen
Onze dromen
Van onze noden

Het is wachten op zegen
Van de kerk
Van de rechter
Een overwinning?

Het is wachten op
een opening
In de muur
De wet
Van een deur

Het is wachten op
de waarheid
Die verborgen wordt
Wachten op de vrijheid
Die ons beloofd is

Tenslotte wordt het wachten
op niet meer wachten hoeven
't Is nog wachten op
de dood

Wacht niet langer!
't Is het machtigste wapen
t Verlamt zonder te slaan
maar maakt zich nergens aan schuldig

Wij zelf waren het die ons
wachten lieten, als kinderen
wachtend op een wonder

Joke Kaviaar, 17 juli 2011
Bloedvergieten

Mijn bloed behoort
geen ander toe,
hoort aan geen
Staat, geen
Koningshuis of Regering
Van mijn bloed zal
nimmer worden gezongen
door Het Volk, dat
zich slaafs verlaat,
dat elke hartklop,
ademtocht, vergeeft
aan God of Baas,
allen dwaas!

Te offeren hun bloed,
het is aan hen
Op te eisen mijn bloed
voor dat Vaderland of
dat Moederland, een
afgebakend grondgebied
om te stelen en houden
Mijn bloed niet!
Mijn bloed, verhit,
verloren, geproefd,
zal stromen, levend
of stervend, maar
nooit op bevel, de
eer van een landheer

't Is mijn bloed dat
vloeit zoals mijn liefde,
mijn gevecht, mijn
woorden en wapenen
alleen.

Joke Kaviaar, 14 juli 2011back to begin
Home