HomeDe meeste van deze gedichten zijn opgenomen in de bundel VUILE WAPENS SCHONE HANDEN. Als je de bundel hebt, zul je zien dat ik er nog wat aan gesleuteld heb voor de uitgave. De hieronder staande versies zijn dus de oorspronkelijke versies en moet ik nog vervangen door de definitieve.
Ga naar pagina 1 / Ga naar pagina 2 / Ga naar pagina 3

Hieronder de tot dusver toegevoegde gedichten. Recentste bovenaan.

Handleiding voor de oplossing van het vluchtelingenprobleem
Geen snik geen kik voor de wouten!
Als de vrede gewapend is
Waarom zouden we?
Buitengesloten
Knuppelpijn
Verlaten
Alles komt goed!
Ontelbaar
Wij zijn geen prooi!
Niet laten gebeuren!
Als de woede is vertrokken
Om te verspreiden
Beton
Gelukkig


Handleiding voor de oplossing van het vluchtelingenprobleem!

Te ondernemen stappen om
niet meer
hier te hoeven zijn

Voor een zorgeloze toekomst
in verband met
het ontbreken daarvan

Volg hier de stapsgewijze
aanwijzingen voor
de bevrijding van het lichaam

Helder uiteengezet
alhier de vragen
die onbeantwoord blijven:

Hoe lang nog en
waarheen dan en
wie is verantwoordelijk?

Mooier kunnen we het
niet maken
Onzichtbaarder wel

Men neme een
ruimte van niet meer dan
tien vierkante meter

Doe de deur op slot
Hou het raam dicht en
bewaak alle uitgangen

Overhandig verscheurbare lakens
Geef toegang tot
goed bevestigde douchekop

Verleen toegang tot
de angst en een stoel
De vreemdeling hangt zich zelf op

Nu zijn al diens problemen
opgelost en vooral ook:
Die van onze onuitvoerbaarheid

Joke Kaviaar 16 juni 2015
n.a.v. zoveelste zelfmoord in
een grensgevangenis - (DC Rotterdam)


Joke Kaviaar, 14 december 2013
Geen snik geen kik voor de wouten!

Traanplaat slaat me het
staal hard in 't gezicht
Maar nee!
Ik ga de tranen
niet tellen

Duw ze weg
en de tranen van hen
die achterbleven
Van hen die hier
- stil schreeuwend -
hun waarde hielden

Hun stemmen tussen de
tranen geklemd
Ze druppelden
op de grond
en stolden daar

Er huilt altijd
wel iemand
stiekem
Dat zullen de rinkelende
stappen in de gang
nooit weten

Vergeet het!
Slik de brokken
onhoorbaar in
en zeg hen niets
Zolang je ademt,
leef je

Joke Kaviaar 21 mei 2015


Joke Kaviaar, 14 december 2013
Als de vrede gewapend is

Als recht alleen voor blanken is
Als geld alleen voor bevoorrechten is
Als vrijheid alleen voor banken is
Als de wet er alleen voor armen is
en als vrede slechts een kwestie van je vrijwillig laten onderdrukken is

Dan weet ik wel het antwoord
op de vragen van hen die verzet niet als daad zien
maar als tijdverdrijf, als verontschuldiging,
die nog nooit de stem is gesmoord

Zullen we geweldloos gaan protesteren?
Zullen we ons weer in elkaar laten slaan?
Zullen we ons weer laten arresteren?
Zullen we niet teveel in de weg gaan staan
en ons braafjes omwille van de heilige vrede blijven gedragen als schapen?

Dan weet ik wel het antwoord
dat meer is als vragen om een gunst door de staat
die wordt geweigerd, afgedaan als onredelijk,
de vraag te doen alsof we worden gehoord

Wilt u alstublieft stoppen met deporteren?
Wilt u alstublieft ons iets toestaan?
Wilt u alstublieft ons niet meer negeren?
Wilt u alstublieft ons laten begaan
en ons netjes begeleiden en helpen de lieve vrede te bewaren alstublieft?

Dan weet ik wel het antwoord
dat weigert te vertrouwen op een autoriteit
die zich macht toeŽigend, aalmoezen geeft
om ons zoet te houden, en doodleuk doormoordt

Wij laten geen wezen nog langer bestelen
Wij spelen niet, wij vechten terug
Wij laten geen mens ons nog langer bevelen
Wij wapenen ons, want wij hebben geen vrede, geen vrede met
rechten voor bevoorrechten, zo'n vrede is oorlog en in oorlog

wapenen zij zich, die zich verdedigen willen kunnen!


Joke Kaviaar, 14 december 2013
Waarom zouden we?

Waarom zouden we ons geven aan de staat?
Zodat deze ons goed beroven kan?
Waarom zouden we slaaf zijn van een loon?
Zodat we slaaf aan huur zijn mogen?

Waarom zouden we werken voor een baas?
Zodat deze vals ons beloven mag dat
we ooit een betere baan zullen hebben en
dat we ooit meer betaald krijgen zullen?

Waarom zouden we trouw zijn aan hun klok?
Zodat we ons leven voorbij kunnen zien gaan?
Waarom zouden we ons houden aan de wet?
Zodat we legaal zijn en controleerbaar?

Waarom zouden we houden van de ketting
die ons kort houdt en ons terugtrekt?
Omdat we er anders aan opgehangen worden
of omdat we niet zonder meer kunnen?

Waarom zouden we willen wennen aan het juk?
Aan de indoctrinatie die lesgeven heet en de
disciplinering door straffen die van kindsaf
vanzelfsprekend heet en de routine daarvan?

Waarom zouden we tekenen voor een land?
Zodat deze ons als bezit kan beschouwen?
Waarom zouden we rekenen op het recht?
Opdat we wachten of het ons gelijk geeft?

Waarom zouden we een massa willen volgen
die steeds dezelfde kant op loopt zoals
gevangenen op een luchtplaats en zonder dat
iemand zich afvraagt waarom juist die kant op?

Waarom zouden we ons lijf en onze geest
bieden aan lieden die zeggen beter te weten en
die ons zien als gereedschap of gebruiksvoorwerp
of als middel tot het behalen van winst?

Waarom zouden we niets meer waard
willen zijn dan arbeid en stemmen en dan
kijkcijfers en consumenten en dan visvijvers
voor producenten ? Waarom zouden we?


Joke Kaviaar, 6 december 2013
Buitengesloten

Eťn gaat alsof ze haast heeft
ergens te komen
Haar ogen lijken niets of
niemand te zien

Twee anderen kuieren
alsof ze een wandeling maken
Zes bewakers bij de ingang
Of is het de uitgang?

Een groepje vrouwen staat
buiten mijn zicht
te kletsen door elkaar
Onverstaanbaar

Ik kijk toe hoe
de haastige plots
zich omdraait en
nu de andere kant
op gaat

De oude vrouw die ik
gisteren nog spreken kon
Een jaar dakloos op crackers en
kaas heeft geleefd
Gegijzeld nu
maar wel een dak
boven haar hoofd

Zij schuifelt weer rond
Alleen
met de blik
op de grond

Apart bewaakt nu
Incommunicado
Mag ik niet gesproken worden
Beperkt tot
observaties sta ik
achter het raam met uitzicht
op de luchtplaats

Ik ben er niet


Joke Kaviaar, 27 november 2013
Knuppelpijn

Zwiept
Striemt
Slaat
Met lange lat
Wapen der wet
beschermt
democratisch
fascisme

Mept
Ramt
Raakt
De knuppel in de
hand van de knuppel
bestrijdt
vrijheidsminnend
veiligheidsrisico

Paars
Blauw
Bloed
Gekneusd
Gebroken
Botten
Spieren

AU!
Klootzak!

Arrestatie

Zie je wel?


Joke Kaviaar, 25 november 2013
Verlaten

Geen bonzen meer
Geen geschreeuw
Geen gejammer

Geen enkel geluid
van
andere gevangenen

Geen stappen
van
bewakers

Geen gerammel
van
sleutelbossen

Een telefoon in de verte
wordt
niet opgenomen

Leeg
is de lange gang
Leeg

Ben ik
de laatste die
overblijft?


Joke Kaviaar, 21 november 2013
Alles komt goed!

Alles komt goed
Als we maar vertrouwen
op het gebod
Als we maar blijven willen
bidden tot god

Alles komt goed
We doen onze monden
en de cellen op slot
We lachen om ons gebrek
Drijven met rede de spot

Alles komt goed
Al worden we gedwongen
Werken we ons kapot
Al worden we bestolen
Is alles van waarde verrot

Alles komt goed
Zo bezweren ons profeten,
economen, politici per opbod
Ze beweren ze in talkshows
Zo houden ze ons voor zot

Alles komt goed
Intussen komt de rekening
te betalen voor het genot
dat het ons behagen mocht
te geloven in de dit plot

Alles komt goed
Dat zeg je tegen kinderen
verkouden vol met snot
Alles komt goed
Het scherpe mes is bot

Alles komt goed
Al woon je met de ratten
in een vochtig krot
Het gaat wel weer veranderen
door een speling van het lot

Alles komt goed!


Joke Kaviaar, 21 november 2013
Ontelbaar

Valt er nog iets te tellen?
De bakstenen tussen de voegen
De peuken op de natte vloer
De spijlen van het hekwerk
De gaatjes in de intercom

Valt er nog iets te vertellen?
Over regendruppels en grijze lucht
Over het geluid van auto's op de snelweg
Over de verlaten spinnenwebben
Over de turven van het wachten

Vlat er nog iets op te tellen?
Voetstappen van muur naar muur
Minuten van te lange duur
Het aantal keren heen en weer
Nee, tel maar niet meer - teveel tijd!


Joke Kaviaar, 20 november 2013
Wij zijn geen prooi!

Als ze achter je aan zitten
Hun wetmatige voetstappen
een eenrichtingsverkeer
Ga je dan wat sneller lopen?

Als ze achter je aan zitten
Hun hakken als aanklachten
Een echo in het zwijgen
Ga je dan nog sneller lopen?

Als ze achter je aan zitten
Hun dringende pas
een versnellend volgen
Kun je dan nog sneller lopen?

Als ze achter je aan zitten
Hun haast de jouwe maken
Een vluchten tot struikelen
Ben je al aan het rennen?

Als ze achter je aan zitten
Hun drukken in je rug
een spoedig vastpakken
Kun je nog niet vallen?

Als ze achter je aan zitten
En er is geen weg terug
Een straat loopt dood
Wat kun je dan nog?

Als ze achter je aan zitten
Zoals ze achter mij aan zitten
Blijf staan en draai je om
voor je buiten adem bent

Als ze achter mij aan zitten
Zoals ze achter jou aan zitten
Ik doe een stap naar voren
en laat hen mijn tanden zien!


Joke Kaviaar, 4 november 2013
Niet laten gebeuren!

Je kunt
je laten verdoven
laten bedienen
laten geloven
je tv omarmen
wegblikken
langslopen

Je kunt je
verslaven
volvreten
laten bespelen
voorspiegelen
gebruiken
laten gaan

Je kunt je
verloochenen
begoochelen
vergapen
je schouders en
je geld ophalen
je kunt betalen

Dat kun je
En dat kan ik
Maar niet
degenen die
bespot en
verschopt
dienen te blijven

Zij hebben zich
stil te houden
uit te kleden
laten bestelen
laten verdelen
in dankbare en
ondankbare honden

Zij hebben zich
niet te verweren
verplicht te
laten onteren
besmeuren
Dat mag jij
En dat mag ik

Niet laten gebeuren!


Joke Kaviaar, 23 oktober 2013
Als de woede is vertrokken

Als de woede is vertrokken
met in haar kielzog de schorre keel,
de droge bek van buiten adem,
zere voeten van het lopen,
kapotte kleren van het vechten,
de koppijn van de klappen,
de trillende lippen van
het uitgespogen hopen,
de met bloed besmeurde straten,
kapotgegooide klinkers,
het rennen ergens heen - waarheen? -
het huilen waarvan ik niet weet
of het is van traangas of verdriet,
de blauwe plekken, van welke
val of welke trap of welke duw
die zijn gekomen - geen idee,
dan zijn de straten stil, en
de vuren zijn gedoofd, als
de woede is vertrokken

Als de woede is vertrokken, de
cellen zijn gevuld - ze hebben gewonnen,
de openbaar aanklagers, de
gezagsdragers en hun openbaar geweld,
hun wetten, hun minachting, de rechters
en hun hoogachting voor de artikelen,
de achtervolgingen en invallen,
de schuilgehouden angsten voor
de honden en hun tanden,
de vuisten en hun knuppels,
tasers, pepperspray, gevangen,
verloren en vermoorde kameraden,
bedrogen beloftes en verklaringen
vals, verzonnen verbalen en
de hardheid van het zitten op beton,
in de kou, het zoeken naar de uitgang
in een doolhof van vergezochte paden,
doodlopende vragen,
de te hoop lopende twijfels,
dan is het veel te stil,
als dan de woede is vertrokken

Als de woede is vertrokken,
zijn we nog even onverschrokken,
als de woede is vertrokken?
Als de woede is vertrokken,
en de stilte van geen wijken
lijkt te willen weten,
de kilte de ziel wil blijven
geselen, doorklieven,
vergeten niemand recht doet,
de blindheid niet wil toeslaan,
de doofheid tijdelijk blijkt,
het hoofd blijft gonzen,
de aderen bonzen tegen de schedel
Hallo! Hallo!
Het is niet gedaan!
Het mag niet overgaan!

Wat doen we, als de
woede wil vertrekken,
de hielen wil lichten,
voor de schijn van vrede
en rechten wil zwichten?
Wat nu, als de woede is vertrokken,
we moe zijn van het knokken,
maar de grond nog steeds trilt,
van zware motoren,
machines van de macht,
op jacht naar ons laatste
verbeten druppeltje kracht?

Lukt het nog om op te staan,
nog een keer om op te staan
en nog een keer
en nog een keer?
Als de woede is vertrokken,
dan zijn we verkocht!
Zeg me dat we nog over hebben,
dat we niet berusten zullen
Laat de woede niet vertrekken,
laat de woede niet vertrekken!
We zullen verrekken als
we de woede laten vertrekken!


Joke Kaviaar, 21 oktober 2013
Om te verspreiden

Ze lezen mee
of ik denk over
aanslagen,
bommen
En of ik
woorden gebruik,
bewijzen lever
van gedachten,
die zich tegen
hen
die meelezen
kunnen keren

Ze lezen mee
of ik verhaal over
smeulende
verlangens, of ik
brandende
verhandelingen
houd, of ik
regels laat dansen
op glasgerinkel

Ze lezen mee
zodra ik typ,
een pen hanteer
Inkt en papier
of
toetsenbord en
beeldscherm?
Elke letter
een gevaar
voor deze lezers

Ze lezen mee
langs de kantlijn
Rode pen
gereed
Bevelschrift
ligt klaar
Schrijven
kunnen zij ook,
hun taal
drukt zich uit in
verboden

Ze lezen mee
ter analyse en
ter afstraffing
Preventieve
maatregelen
zo scherp als
tongen afsnijden
Zo effectief als
boekverbranding
Dus niet!
Censuur
is alleen
maar
duur

Ze lezen mee
Ik weet hen
bezig met
bestuderen
Ik laat hen
net als al die
anderen die lezen,
lezen, maar
leren zullen ze
niet
Zij poneren
het wetboek
De boeien

Ze lezen mee
zoekend naar
De oproep
en
De knetterende
stellingen
en
De in te vorderen
inhoud

Ze lezen mee
Niet omdat
ze houden van
poŽzie
Dat snappen ze
niet
Enkel
schotschriften,
papier om de
barricaden mee
aan te steken,
begrijpen zij

Ze lezen mee
om de macht
Ze lezen mee
want zij hebben
de sleutels
Ze lezen om
te betrappen,
te vervalsen
Om te
overvallen, zij,
boevenbende
in uniform

Lees maar mee,
schrijf ik
en ik zeg
Publiceer!
Ageer!
Saboteer!
Die woorden
zochten ze!
Mijn hersenen
en handen
verdacht nu

Laat ze maar
lezen
Ik vrees het
niet gelezen
te worden
meer dan dat
en ik
ontsteek ze nu,
al deze
tweehonderdzeventig
woorden

Vermenigvuldig
het vuur!


Joke Kaviaar, 14 oktober 2013
Beton

Alleen hier
In
het ruisen
van
airconditioning
Zonder
lucht

Ver weg
de galm van
een stem
en
een dreun

De deur
staart me aan

Ik sta
in
mijn hemd


Joke Kaviaar, 5 oktober 2013Gelukkig

Doof
van het rakelings
langs het hoofd
schieten
van kogels

Verblind door
het weerlicht
van
bombardementen
Een flits
in een seconde

Leven,
wat is dat?


Joke Kaviaar, 4 oktober 2013back to begin
Home